Foto – akce školy

Foto – akce školy

2. A – školní výlet ZOO Jihlava

24. května jsme se společně s 1. A, 1. B a 5. A vypravili na výlet do Jihlavy. Naším cílem byla zoologická zahrada. Viděli jsme mnoho oblíbených zvířat žirafy, zebry, kočkovité šelmy, ale také papoušky, hrošíka, klokany, tropické ryby, hady i krokodýly, plameňáky, pelikány i lemury a mnoho dalších. Děti si mohly pohrát i na několika dětských hřištích a stihly jsme i nákupy suvenýrů😊. Výlet se nám opravdu vydařil.

2. A – Zdravá pětka

4. května jsme se mohli zúčastnit programu o zdravé výživě Zdravá pětka. Děti si s pracovnicí nadačního fondu Albert povídaly o tom, jak je zdravá výživa důležitá pro naše zdraví, jak by měl vypadat náš jídelníček a čeho se naopak vyvarovat. Program navazoval na výuku Prvouky a bylo vidět, že mnoho dětí má na druhou třídu výborné znalosti o svém těle a zdravých potravinách.

2. A – Den Země

21. dubna jsme se se třídou vypravili na Lesnou do Čertovy rokle a putovali jsme po zelené turistické značce Ekostezky Lesná. Děti poznaly mnoho stromů a květin, které známe z hodin Prvouky, viděli jsme ale také několik ptáků, například kosy, sojku a další.

Počasí nám přálo, tak jsme si mohli užít i mnoha sportovišť, které se tu nachází.

2. A ve Vida! Centru

20. ledna jsme se vypravili na dlouho očekávanou návštěvu Vida! Centra Brno. Nejprve jsme se zúčastnili programu Život rostlin, který byl velmi zajímavý a plný efektních pokusů. Po skončení programu už na nás čekalo mnoho lákadel v přízemí Vidy.

23. 5. 2023 – Pracovní činnosti v 6. třídě

Protože nás počasí láká ven, tak si v rámci výuky pracovních činností zkusili žáci šestého ročníku výtvarnou techniku frotáž, pomocí které se snažili přenést na papír reliéfní strukturu dané přírodniny či věci z blízkého okolí. Výsledkem jsou tak experimentální a velice pěkné abstraktní práce. 🙂

21. 4. 2023 – Den Země, 8. A

Žáci 8. A dne 21. 4. vyrazili na výlet po trase: Komín – přírodní lokalita Netopýrky – Syslí rezervace ( Medlánecké letiště)- Palackého vrch, přírodní rezervace. Během cesty se bavili určováním rostlin, řekli si základní informace o chráněných lokalitách a také si vyzkoušeli orientaci v mapě.

21. 4. 2023 – Den Země, 6. A

V pátek 21. 4. jsem s celou třídou vyrazili do Řečkovic do Zamilovaného hájku.
První část jsme začali procházkou kolem říčky Ponávky, kde jsme si ukazovali některé právě kvetoucí jarní rostliny. Posléze následoval výšlap do kopce do nedalekého lesa. Všechny žáky musím pochválit, protože se projevili jako zdatní turisti. Po cestě jsme také naplnili celý odpadkový pytel, aby po nás nezůstal žádný nepořádek.
V druhé části jsme se utábořili na veliké louce, kde jsme si zahráli různé hry. Počasí bylo až moc hezké, takže žáci byli úplně uřícení. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další výlet.

Květen 2023 – Turnaj ve vybíjené – 4. A – 4. B

25. 4. 2023 – Kurz první pomoci s ČČK

V úterý 25. 4. do školy přijely zdravotnice z Českého červeného kříže, které provedly žáky 9. A a 9. B kurzem první pomoci. 

V první části žáci získali teoretické znalosti o poskytování první pomoci, dále se dozvěděli zajímavé informace o aplikaci záchranka, kterou si ihned většina žáků stáhla do mobilu. V dalších dvou hodinách je čekala praktická část, kde si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, zavolání záchranné služby, zastavení krvácení, ošetření cizího tělesa v ruce, poranění oka a další. V posledním bloku si vyzkoušeli masáž srdce a používání automatického elektrického defibrilátoru.

Tento kurz byl velmi přínosný a žáci si odnesli spoustu nových a hlavně důležitých informací do života.

21. 4. 2023 – Den Země 7. B – Brněnské podzemí

S žaky 7.B jsme v rámci Dne Země realizovali pěší túru na známou brněnskou vyhlídku na Červeném kopci, kde měli široký rozhled s možností vidět bývalý kamenolom, veletržní palác, Špilberk a další významná místa. Následně si žáci měli možnost projít tamní Kamennou čtvrť, jež je zajímavá svou historií i bohémským a uměleckým vzezřením. Dále jsme zamířili procházkou na Petrov, kde měli žáci možnost nahlédnout do interiéru kostela a poslechnout si živou hru na varhany či zapálit svíčku. Naši túru jsme zakončili v brněnském podzemí na Zelném trhu, kde byli všichni žáci poprvé v životě a velmi je nadchlo. 

21. 4. 2023 – Žáci 9. A se vrátili na místo činu – na Kociánku

Před rokem na Den Země pomáhali žáci, tehdy 8. A, svým kamarádům s různým postižením v Centru Kociánka s úklidem a úpravou vodopádu a jezírka, které se nachází v areálu Kociánky. 

21. dubna 2023 se žáci, nyní 9. A, opět vrátili na místo činu do tohoto skutečného ráje uprostřed města Brna. Tradičně svojí prací a elánem pomohli zútulnit místo, kde se často setkávají zdraví a postižení kamarádi. Za odměnu si potom zahráli míčové hry na hřišti Pod borovicí. Děkujeme.

Veronika Hlubinková a Michael Svoboda

21. 4. 2023 – Den Země 3. B – Papilonia

V pátek jsme navštívili výstavu motýlů na náměstí Svobody. Připadali jsme si jak v tropickém ráji. Motýlci nás obletovali a některé šťastlivce poctili svou návštěvou hodně zblízka.

12. 4. 2023 – Tancujeme o přestávkách

5. 4. 2023 – Světová skokanská exhibice – sportujeme o přestávkách

9. 3. 2023 – Sportovní program společný pro děti z naší MŠ a žáky 3. A

8. 3. 2023 – Sportovní program společný pro děti z naší MŠ a žákyně 6. B

Březen 2023 – Společně táhneme za jeden provaz – 1. A + 4. A – sport

Pozdrav z I.A

Tak už jsou z nás opravdoví školáci!

Rychle jsme si zvykli na školní režim, naučili jsme se pěkně číst, psát a počítat.

Máme rádi sport, tanec, rádi chodíme do přírody, rádi bádáme a tvoříme.

Našli jsme si nové kamarády.

I když jsme z mnoha zemí celého světa, dokážeme se spolu domluvit a máme se rádi. A to jsme teprve prvňáčci!

Prosinec 2022 – Vánoční koncert u nás ve škole. Děkujeme paní učitelce Kašparové, školnímu pěveckému sboru a všem žákům, učitelům a vedení školy. Všichni jsme si společně krásně zazpívali.

16. 12. – Adventní dílničky v družině

V pátek 16.12. 2022 se ve školní družině, v oddělení PT Mravenečci a 1. B, konala malá adventní dílnička.

Povídali jsme si o vánočních zvycích a potom kdo chtěl, mohl si vyrobit svícen na vánoční stůl. Tvoření to nebylo nijak složité – stačily nám jen naše fantazie, sklenice, lepidlo a cukr krystal. Za malou chvíli jsme již mohli obdivovat naše cukrem zasněžené lucerničky.

Společné tvoření nás bavilo🙂.

Mgr. Hana Schubertová

To nejlepší – 2019 – 2021

Prosinec 2022 – TV 3. A – Soutěž ve stavění sněhuláků

5. prosince 2022 – Mikuláš u nás ve škole

30. 11. 2022 – projektový den na téma Sluneční soustava a buňka pro žáky šestého ročníku připraven

Dne 30. 11. 2022 byl pro žáky šestého ročníku připraven projektový den na téma Sluneční soustava a buňka. Program začal shlédnutím show Sluneční superbouře v planetáriu města Brna. Během projekce bylo žákům vysvětleno, jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi a jak vznikají erupce a výrony sluneční hmoty, které se šíří prostorem Sluneční soustavy a vytváří polární záře.Po ukončení představení v planetáriu následoval program v laboratořích Gymnázia J. G. Mendela. Žáci si nejdříve zopakovali pojmy buněčné teorie. Poté byli žáci rozděleni do skupinek, kde za asistence studentů gymnázia, procvičovali nabyté znalosti při práci s mikroskopy. Celý program jsme ukončili společným obědem a šťastným návratem zpátky do školy.

29. 11. 2022 – Čertovské skákání + exhibice

Exkurze na SPŠ Sokolská, 9. A + 9. B

Žáci devátých ročníků se zúčastnili exkurze na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Brno, Sokolská.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin a vyzkoušeli si praktická cvičení v učebnách informatiky a robotiky. V učebně informatiky tvořili podle zadání 3D modely součástek do strojů a v učebně robotiky si pak měli možnost vyzkoušet zapojení hydraulických obvodů. Následně byli provedeni celou školou a měli možnost také nahlédnout do samotné výuky.

Žáky zejména zaujaly kovářské dílny a dílny zlatnictví a stříbrnictví. Exkurze byla pro žáky obohacující a pro některé byla také inspirací pro výběr střední školy.

Prosinec 2022 – Slavnostní vyhlášení – Participativní rozpočet do škol

1. 11. 2022Halloween na Staňkově

V úterý podvečer dne 1. 11. 2022 se na ZŠ Staňkova děly podivné věci. Jindy v tuhle večerní dobu tiché chodby najednou ožily, ale místo žáků se hemžily čarodějnicemi, mumiemi, zombie, děsivými klauny a dalšími nadpřirozenými bytostmi. 

Žáci tak oslavili keltský lidový svátek, který je tradičním svátkem především v anglosaských zemích, kde se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu  s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. 

Naši žáci nechodili od domu k domu, ale od třídy ke třídě a zastavovali se na různých stanovištích. Na prvním stanovišti je čekal kvíz, na jiném zase malování na obličej. Nejvíce navštěvované stanoviště byla “třída hrůzy”. Ačkoli se ze třídy ozývaly hrůzostrašné zvuky, stála se před třídou nejdelší fronta. A v neposlední řadě žáci a rodiče mohli navštívit také oblíbené stanoviště s občerstvením. Občerstvení bylo určitě výborné, vždyť zmizelo jak pára nad hrncem. 

Podle úsměvů na rtech všech zúčastněných se oslava Halloweenu povedla a již teď se těšíme na další společnou akci.

Za organizaci děkujeme především zástupcům Školního parlamentu, který vede paní psycholožka Katka Horáková a všem žákům, kteří se do příprav aktivně zapojili, ať už připravili pozvánky, něco dobrého napekli, nebo se ujali malování na obličej a strašení. Samozřejmě děkujeme všem rodičům, učitelům, kteří se zúčastnili a třeba přinesli i něco na zub

1. září 2022 – Pasování prvňáčků

Pořádně si užij prázdniny. Vzhůru Staňkova!!!

Školní rok 2021/2022 – Vyhlášení nejlepších sportovců školy – 2. stupeň

17. 6. 2022 – Letní světový běh

Skvělá atmosféra provázela tradiční významnou mezinárodní sportovní a společenskou akci naší školy. Štafetový souboj týmů Česká republika, Město Brno, Evropa, Afrika, Asie a Amerika si všichni pořádně užili. 

Z každé třídy běžel jeden žák ve výše uvedeném týmu, který byl společný pro holky a kluky. Nominaci do týmů si žáci museli vybojovat v třídních kolech. 

A jaký byl postupový klíč finálové soutěže? Nejprve běžely týmy souboje na čas a potom na základě dosažených časů souboje o 5. místo, o 3. místo a finále. Akce se zúčastnili žáci z více jak 40 států celého světa.

Rozběhy – výsledky:                   

Evropa 3:25,0 sec., Česká republika 3:35.0 sec., Brno 3:38,0 sec., Amerika 3:48,0 sec., Afrika 3:50,0 sec., Asie 3:53,0 sec.

Finále:

1. Evropa 2. Česká republika 3. Brno 4. Amerika 5. Asie 6. Afrika               

Pořadatel: ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Místo: Sport Arena ZŠ Staňkova Brno – hřiště budova Staňkova

14. 6. 2022 – Školní pěvecká soutěž pro 1. stupeň

Výsledková listina:

Kategorie 1. a 2. třída: 1. Mak Hrvanovič 2. B, 2. Eliška Picková 2. A, 3. Vladěnka Smahlenko a Leart Papadhima obě 2. B

Kategorie 3. – 4. třída: 1. Kateřina Rohanová 3. A a skupina 3. A, 2. Natálie Khateb 3. B

Kategorie 5. třída: 1. + čestné uznání poroty Anastasiia Ponzel 5. B – zpěv a klavír, 1. Rebecca Obeng 5. B, 2. Darja Zuzina 5. A, 3. Skupina Untitle – Anhelina Medulych, Darja Zuzina, Yeva Tadevosyan

Gratulace všem zúčastněným!

7. 6. 2022 – Odborná exkurze pro 9. ročníky 

Dne 7. 6. 2022 byla pro žáky devátých ročníků, za spolupráce Gymnázia J.G. Mendela, připravena odborná exkurze do papíren ve Velkých Losinách a do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.   

V papírnách se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně historie výroby papíru nejen ve světě, ale i v České republice, a také měli možnost nahlédnout, jak výroba papíru probíhá. Po obědě následovala vyjížďka autobusem k horní nádrži elektrárny Dlouhé stráně, kde nás čekali nádherné výhledy. Nádrž byla zrovna vypuštěná, takže jsme měli jedinečnou možnost vidět hloubku nádrže a celou její stavbu. Celý výlet jsme zakončili v areálu elektrárny Dlouhé stráně, kde jsme navštívili infocentrum a poté se šli podívat do nejvyššího patra podzemní kaverny s turbínami.  

Žáci si celou exkurzi velmi užili a pochvalovali, zejména procházku kolem vrchní nádrže, jejíž obvod měří necelé dva kilometry.  

3. 6. 2022 – Atletika na ZŠ Herčíkova Brno

25. 5. 2022 – Skvělé rockové zábavné odpoledne na naší škole

Odpoledne plné hudby, zábavy, sportu, ale také naslouchání, prožili v tělocvičně naší základní školy společně žáci, učitelé i rodiče s kamarády s různým postižením z Centra Kociánka z rockové kapely HUSTEJ ROCK.

Vše odstartoval rockový koncert kapely, při kterém postižení kamarádi z Kociánky naučili žáky školy písničky a společně potom zpívali a tančili v rockovém rytmu.

Součástí programu bylo také upřímné a otevřené povídání postižených kamarádů o tom, jak jejich postižení vzniklo a jak se projevuje. Žáci školy se učili, jak se zachovat třeba na ulici, když potkají kamaráda s postižením. Velká soustředěnost a tichost při vyprávění se střídala s bouřlivým zpěvem, skandováním a potleskem při koncertu.

Moc děkujeme všem za krásné setkání.
Vzhůru Staňkova a Kociánka!!!

Michael Svoboda

16. 5. a 23. 5. – Projektové dny pro 8. ročníky

Ve dnech 16. 5. a 23. 5 měli žáci 8.A a 8.B připravený projektový den na Gymnáziu J.G. Mendela a ve vědeckém parku VIDA centrum. Po úvodní části na gymnáziu mohli žáci zhlédnout vědecké show “Detonátor“ plné zábavných originálních pokusů. Někteří se i dobrovolně stali účastníky samotné show a tím víc si to užili. Poté následovaly výukové programy s různými světelnými efekty a barevnými chemickými reakcemi. Žáci měli možnost objevovat zábavným způsobem nečekané změny barev s vedením a vysvětlením odborného lektora. V poslední části dne následovala prohlídka volné expozice interaktivních exponátů. Většina žáků zde byla poprvé a s programem byla velmi nadšená. Někteří už teď plánují, že se do VIDY vydají znovu.

29. 4. – Osmáci ze ZŠ Staňkova Brno pomáhali na Kociánce

Velký kus práce a obrovská radost – to je výsledek návštěvy našich žáků z 8. A v areálu Centra Kociánka. Holky a kluci z této třídy takto oslavili Den Země. Celé dopoledně poctivě pracovali a vyčistili jedno z doslova posvátných míst na Kociánce – splav a rybníček.

Nespočetné množství vyvezených koleček s bahnem a listím, ale také přeskládání řady kamenů na dlouhém splavu u rybníčka, to byla součást jejich skvělé práce. Špinavý, mokří, ale šťastní dokončili svoje dílo před obědem.

V průběhu dopoledne za žáky 8. A přijeli na vozíčku také kamarádi s různým postižením z Kociánky a v altánku si společně stihli popovídat a něco se od sebe navzájem naučit. Byla to velká radost a také dobrá zkušenost. Za skvělou práci si potom osmáci kolem oběda zahráli fotbal a volejbal na hřišti Pod borovicí a také navštívili a užili si svět zvířat na Kociánce.

Žáci ZŠ Staňkova Brno dnes udělali kus poctivé práce a také přinesli radost a úsměv pro kamarády z Kociánky.

Děkujeme.

Veronika Hlubinková, Michael Svoboda

23. března 2022 – Světová taneční soutěž

23. března 2022 – Slavnostní vyhlášení Světové taneční soutěže

23. března 2022 – Show – dálka z místa 2. stupeň

17. a 18. února 2022 – Sportovní den pro žáky přípravky a děti z MŠ

17. února 2022 – Školní kolo Olympiády z angličtiny

2. února 2022 – Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 2. stupně za 1. pololetí 2021/2022

5. ledna 2022 – Slavnostní vyhlášení vítězů projektu Participativní rozpočet do škol – třída 7. B a 8. B

22. prosince 2021 – Vánoční koncert s překvapením

Prosinec 2021 – Slavnostní vyhlášení výsledků školních soutěží – Šplh na tyči a Čertovské skákání – 1. stupeň

Říjen 2021 – školní kolo soutěže ve šplhu na tyči

Vzhůru Staňkova!!! Naplno řádíme každý den.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761