Foto – akce školy

Foto – akce školy

3. 5. 2024 – Mezinárodní turnaj ve vybíjené: 3. A – 3. B

  Třídenní školní výlet Outdoor Resort Březová III. A, III. B, V. B

     Naše třídy III. A, III. B a V. B se 17. 4. 2024 vypravily na třídenní školní výlet do Outdoor Resortu Březová u Rokytnice nad Rokytnou.

     V Outdoor Resortu jsme měli připravené programy, které žáci absolvovali téměř výhradně venku v přírodě. Jednalo se o různé pirátské stezky, bongo, lanová centra, horolezecké stěny, trampolíny, paintball, kde děti procvičovaly svoji obratnost a fyzickou zdatnost, ale také různé úkoly pro menší skupinky dětí, kde se musely děti spolu aktivně domlouvat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. 

     Kromě fyzické zdatnosti, odolnosti a obratnosti došlo ke stmelování kolektivu, prohloubily se vztahy mezi dětmi, ale i mezi dětmi a třídními učiteli. 

     Všechny programy probíhaly v krásné přírodě Českomoravské vysočiny, u malého rybníka. Několik metrů od našeho srubu, ve kterém jsme byli ubytovaní, byla pastvina pro ovce, které jsme mohli sledovat. 

     Všichni jsme si pobyt moc užili, máme na co vzpomínat, děti by se do Resortu rády brzy vrátily. 

Mgr. Martina Svatoňová, TU III. A

Školní výlet v zážitkovém centru outdoor Resort Březová

Žáci z 5. B a 3. tříd absolvovali v termínu od 17. do 19. 4. školní výlet v outdoor Resortu Březová.

Roboti ozoboti ve výuce

Den Země

Žáci 6. A pomáhali v centru Kociánka

V pátek 19. 4. jsme společně s žáky 6. A vyrazili do střediska Kociánka, které je místem pro osoby se zdravotním postižením. Navázali jsme tak na tradici z předešlých let, kdy na toto místo přicházíme, abychom společně s žáky zpříjemnili venkovní prostředí pro děti i dospělé, kteří v životě neměli tolik štěstí. 

Žáci si nasadili pracovní rukavice, které si přinesli, ujali se hrábí, popadli zahradní kolečko a park se začal pod jejich rukama proměňovat. Svojí prací a elánem pomohli zútulnit místo, kde se často setkávají zdraví a postižení kamarádi. Poté jsme se přesunuli na svačinu a žáci měli také možnost si poslechnout životní příběhy třech kamarádů z Kociánky.

Na závěr jsme se šli podívat na zvířátka a za odměnu si potom zahráli míčové hry na hřišti Pod borovicí. Celý den jsme si společně velmi užili.

Děkujeme žákům 6. A za skvěle odvedenou práci. 🙂

Veronika Pospíšilová a Michael Svoboda

Den Země 9.A Vila Tugendhat

Navštívili jsme Moravské zemské muzeum – mineralogickou sbírku, poté jsme došli pěšky přes park Lužánky do zahrad vily Tugendhat, ukázali jsme si některé památné stromy. Vzhledem ke chladnému počasí jsme poslední část dne strávili ve škole shlédnutím dokumentu o vile Tugendhat, dalších památkách UNESCO a významných přírodních lokalitách.

Nováková

Den Země 7. A Hády

22. 3. 2024 – Světová taneční soutěž a taneční exhibice

15. 3. 2024 – Super sportovní propagační plakáty žáků 1. a 2. stupně

Hvězdárna a planetárium Brno 12.3.2024

21. 2. 2024 – Mezinárodní volejbalový turnaj. 1. místo 8. B, 2. místo 8. A, 3. místo 9, B, 4. místo 9. A, 5. místo 8. C

4. A: Bruslení za Lužánkami s 9. A

Při středečním bruslení 21.2. nám počasí přálo a všichni jsme se těšili,
až si zajdeme na kluziště, které máme jen pár metrů od školy. Kdo měl
doma brusle, přinesl si je s sebou, ostatním jsme je půjčili přímo na
kluzišti. Díky této službě si mohlo zabruslit 14 dětí z 15ti ze 4. A.
Někdo stál na bruslích poprvé, někdo podruhé, ale všichni měli radost z
bruslení a pohybu. Celkem se akce zúčastnilo 27 žáků tj. i včetně
deváťáků. Po hodině jsme byli vyježdění, unavení, ale spokojení z malých
úspěchů na ledové ploše. Moc jsme si to všichni užili.

K. Lešová, tř. uč.

18. 2. – 23. 2. 2024 – Lyžařský kurz – Ski Bílá

16. 2. 2024 – Staňkova je jeden tým – přestávka

V pátek 16. února 2024 proběhla na ZŠ Staňkova Brno ve spolupráci s Žákovským parlamentem celoškolní akce s názvem „Staňkova je jeden tým“. Spolužáci z vyšších ročníků navštívili tentokrát o přestávce své mladší kamarády ve třídách podle rozpisu a společně tancovali, sportovali a bavili se.

Společné cvičení proběhlo většinou s hudbou a spolužáci se snažili popisovat a vysvětlovat jednotlivé cviky. Ve většině tříd se také naplno tancovalo a všichni žáci si setkání naplno užili.
ZŠ Staňkova Brno pořádá tato setkání pravidelně v průběhu celého školního roku nejen ve vyučovacích hodinách, ale také o přestávkách. Chceme žáky školy také touto cestou motivovat k lepší vzájemné komunikaci ve škole a ke kvalitnějšímu trávení přestávek. Navazujeme na každodenní společnou práci.

Akce se zúčastnilo 400 žáků z více než 40 států celého světa, kteří jsou žáky základní školy. Celý projekt „Staňkova je jeden tým“ se velmi důležitý a mladší žáci mají mezi staršími spolužáky další nové kamarády.

Michael Svoboda

15. 2. 2024 – Slavnostní vyhlášení – Novoroční světový běh

14. 2. 2024 – Schůze Žákovského parlamentu

1) zasedání se zúčastnili zástupci vedení školy. Společná debata – náměty a nápady –  věci, které se nám na škole líbí a věci, které chceme zlepšit a také jak se nám daří naplňovat naše cíle. Setkání bylo velmi přínosně a zajímavé. 

2) velmi důležitá je naše vzájemná každodenní komunikace a naslouchání.

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy  i učitelům.                                           

Snaží se vzájemně najít optimální řešení. 

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. 

3) ve spolupráci s ŽP proběhne v únoru školní akce Staňkova je jeden tým. Tentokrát starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách o velké přestávce a podle rozpisu budou společně tancovat a cvičit

4) 28. března – Den učitelů – ŽP parlament pomáhá při poděkování pedagogům ve třídách

5) příští schůze proběhne 13. 3. 2024

6) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Michael Svoboda

4. A: Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Ve středu 14. 2. jsme se vypravili do brněnské Hvězdárny a planetária na
výukový program Úžasné planety 2D. Ukázali nám tam hvězdnou noční oblohu
nad Brnem, všechna její souhvězdí, která můžeme vidět v tomto období.
Taktéž jsme zažili poznávací cestu Sluneční soustavou. Dozvěděli jsme
se, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami, podívali se zblízka na
jednotlivé planety naší soustavy. Program a samotné prostředí brněnské
hvězdárny se nám moc líbilo.

Kateřina Lešová, tř. uč.

30. ledna 2024 – 1. února 2024 – Novoroční světový běh – Česká republika, Evropa, Amerika, Afrika, Asie, Mezinárodní tým

Novoroční světový běh na ZŠ Staňkova Brno

Významná mezinárodní sportovní událost s názvem Novoroční světový běh, proběhla na ZŠ Staňkova Brno ve dnech 30. ledna, 31. ledna a 1. února 2024. 

Žáci z každé třídy naší školy budova Staňkova si vybojovali nominace do týmů Česká republika, Evropa, Amerika,  Asie, Afrika a Mezinárodní tým. 6 žáků z každé třídy tedy startovalo v týmech  podle toho, z jaké země pocházejí. 

Tým reprezentovalo 20 žáků školy od 1. třídy až po 9. třídy.  Soutěž byla společná pro hochy a dívky.

Celkem 120 nominovaných sportovců běželo závody do schodů v prostorách školy. Start byl u klubu a cíl u učebny informatiky. Dosažené časy v jednotlivých týmech byly sečteny a vzniklo tak pořadí mezi týmy.

V celkovém pořadí zvítězil Mezinárodní tým časem 4 minuty 28,3  sec. Na druhém místě se umístil favorit soutěže, tým Evropy časem 4 minuty 32,2 sec. Třetí místo obsadila Česká republika za 4 minuty 33,4 sec.

Pořadí na dalších místech: 4. Afrika 4 minuty 39,9 sec. 5. Amerika 4 minuty 50,0 sec. 6. Asie 4 minuty 56,3 sec.

ZŠ Staňkova Brno pořádá tyto školní akce a setkání pravidelně v průběhu celého školního roku nejen ve vyučovacích hodinách, ale také o přestávkách. Chceme žáky školy také touto cestou motivovat k lepší vzájemné komunikaci ve škole a ke kvalitnějšímu trávení přestávek. Navazujeme na každodenní společnou práci.
Celá akce „Staňkova je jeden tým“ se velmi vydařila a mladší žáci mají mezi staršími spolužáky další nové kamarády.

Michael Svoboda, Dana Hánová

24. 1. 2024 – Bulldogs Brno přijali pozvání do naší školy

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
V úterý 23. 1. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 23 žáků 6. – 9. tříd.
Výsledky soutěže jsou následující:
Kategorie 6. a 7. tříd (10 žáků):

  1. místo: Dunja Davidović 7. B
  2. místo: Ivana G. Malinkova 6. B, Rebeca Eilid 7. B, Karissa Buzoianu 6. B
  3. místo: Truong (David) 7. A, Daniel Gotkowski 6. A, Tabea (Botanická)
    Kategorie 8. a 9. tříd (13 žáků):
  4. místo: Bohdan Horiastov 9. B
  5. místo: Natálie Veselá 9. B, Cileen Abo Ghanem 8. A
  6. místo: Denisa Dedaj 9. B, Ali Gholamzadeh 9. B, Daniel George 8. A. Gratulujeme všem soutěžícím k jejich konverzačním schopnostem v angličtině a vítězům přejeme mnoho štěstí do městského kola.

22. prosince 2023 – Vánoční koncert

Poznávací exkurze: Polsko_Auschwitz-Birkenau, Krakov, solný důl Wieliczka

Vánoční večírek na ZŠ a MŠ Staňkova

Ve středu 6. prosince se na ZŠ a MŠ Staňkova objevila ta správná vánoční nálada. V rámci vánočního večírku pro děti i rodiče navštívili školu v pozdním odpoledni malí i velcí žáci, ti nejmenší v doprovodu svých rodičů.
Ve vybraných třídách druhého stupně na všechny návštěvníky čekalo drobné občerstvení včetně čaje, horké čokolády na zahřátí a další dobroty z nichž byly některé darovány z řad rodičů a žáků, kteří se chtěli podělit o svoje vánoční pečení.
S horkou čokoládou a cukrovím v ruce mohli hosté pokračovat do kino třídy kde byl promítán populární filmový snímek Sám doma, který pobavil jak malé, tak i velké diváky.
Lákadlem se pro mnohé stal i kvíz Harryho Pottera, který prověřil znalosti fanoušků této kouzelné série. Využití si našli i samotní rodiče, kteří se aktivně zúčastňovali vánoční dílničky, kde si mohli se svými dětmi vyrobit přáníčka, různé koláže či si nechat staršími žáky vytvořit, podle přání, originální malbu na obličej.
Jako krásná památka posloužil také foto koutek plný nejrůznějších tematických rekvizit, jež vtipně a hravě doplnily jakoukoli fotografovanou scenérii.
Večírek sklidil pozitivní ohlasy a všichni si ho, jak se patří, do syta užili. Panovala zde veselá a přátelská atmosféra, která vykouzlila úsměv na nejedné tváři.
Velké poděkování patří vedení školy, které tuto milou akci umožnilo a v neposlední řadě také všem velmi šikovným žákům a pedagogům, kteří přiložili ruku k dílu či se podíleli na celkovém průběhu a organizaci večírku.

Projektový den VIII.A

Jako každý rok, jsme i letos využili nabídku sdílených laboratoří na Gymnáziu Johana Gregora Mendela na Mendlově náměstí v Brně. Žáci si zde vyzkoušeli destilací vína a džusu, změřili pH pomocí digitálních pH metrů o sestavili základní elektrické obvody. Po ukončení programu jsme vyběhli na Špilberk, kde si za odměnu poslechli na nádvoří hradní zvonkohru.

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – 1. C a 6. A

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – mateřská škola a 7. B

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – 3. B a 7. A

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – 1. A a 8. A

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – 4. B a 9. B

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – 4. A a 8. C

21. 12. 2023 – Staňkova je jeden tým – MŠ Žabky a 8. B

21. prosince 2023 – Slavnostní vyhlášení Participativního rozpočtu do škol a Nejlepších sportovců školy – 2. stupeň

4. prosince 2023 – Staňkova je jeden tým

Užili jsme si to v 1. A při stavění a zdobení stromečku. S dětmi jsme si povídali, tancovali a hráli. Na závěr nám prvňáčci jako poděkování zazpívali píseň. Zora Khodabocusová, 8. A

8. prosince 2023 – Čertovské skákání

Prosinec 2023 – Staňkova je jeden tým – 2. A + 6. B

Bubnovačka za ZŠ Staňkova

V rámci události „Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet 2023“ centra LOCIKA se i žáci naší školy symbolicky připojili k vyjádření podpory týraným dětem. Aneb žáci naší školy říkají celému světu: „NE násilí na dětech!“

Exkurze 6. A – Anthropos

Dne 28. 11. žáci 6. A. navštívili expozici Anthropos v rámci dějepisu a probraného tématu pravěk. Největší úspěch z celé akce měl samozřejmě mamut. Tudíž foto s mamutem nemohlo chybět. Prohlídka byla s panem průvodcem, která trvala okolo 40 minut. Pan průvodce vyprávěl zajímavě. Pokládal žákům různé dotazy, a žáci se tak dozvěděli spoustu nových informací. Musím říct, že žáci byli komunikativní a nebáli se odpovídat. Celkově si myslím, že se exkurze velice vydařila.

Bc. Tereza Luterová

5. 12. 2023 – Mikuláš u nás ve škole

Výukový program: Jak válčili husité?

Žáci pátých až devátých ročníků se zúčastnili výukového programu od agentury Pernštejn. Letošní téma znělo: Jak válčili husité? Program byl velmi nabitý: nejdříve byl všem vysvětlen vliv náboženství na život lidí ve středověku, následovala módní přehlídka výstroje železného pána i husitského bojovníka a představení dobových zbraní. Žáci měli možnost zhlédnout i repliku husitského válečného vozu v původní velikosti a dokonce si zahráli na jeho posádku. Vystoupení bylo zakončeno soubojem.

Představení bylo velice poučné, přiblížilo žákům slavné období našich dějin. Žákům se představení velmi líbilo a odnáší si z něj mnoho nových poznatků.

10. 11. 2023 – Školní kolo – Šplh na tyči. Výsledky jsou na webu školy. Michael Svoboda

Vlastivědná exkurze

Žáci 5. tříd naší školy se 1. listopadu vydali vlakem na vlastivědnou exkurzi do našeho hlavního města. Po menších problémech se zpožděním vlaku dojeli tramvají pod Petřín, kam vyjeli lanovkou a někteří borci z Brna si zvýšili svou kondičku a vyšli kopec po svých. V zrcadlovém bludišti se hodně nasmáli a po svačině odcházeli příjemnou procházkou za krásného počasí na Pražský hrad. Obešli velkolepou stavbu – chrám sv. Víta, vyfotili se s hradní stráží a Nerudovou ulicí sešli k chrámu sv. Mikuláše. Dále exkurze pokračovala přes Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem směrem na Václavské náměstí. Na závěr dne si děti prohlédly Muzeum iluzí ve Vodičkově ulici. A pak už si jen zblízka prohlédly sochu sv. Václava a tradá metrem na vlak a zpět domů. Den se nám vydařil, počasí nám přálo a všechny děti chválím za pěkné bezproblémové chování.

                                                                                                        Mgr. Jana Vídenská

10. 11. 2023 – Setkání žáků – zástupců tříd – navrhovaných a schválených projektů v rámci Participativního rozpočtu do škol s vedením školy.

Český jazyk v 6. A – Halloween a Dušičky

Žáky oblíbený keltský lidový svátek Halloween se promítl také do hodiny českého jazyka. Někteří se řádně na hodinu připravili tím, že se převlékli do kostýmů. V hodině jsme si zahráli různé aktivity a přečetli jsme si příběhy, které nám přiblížily nejen význam Halloweenu, ale také význam Dušiček, které jsou v České republice tradiční. Nakonec jsme tyto dva svátky porovnávali a vzájemně jsme hledali, jak rozdíly, tak i společné znaky těchto svátků.

Halloweenské učení ve 4. A

Na Halloween se děti těšily již několik dní předem. Vyzdobili jsme si třídu v duchu nadcházejícího svátku a čekali netrpělivě na příchod středy 1. 11.

Žáci do školy přišli v kostýmech čarodějnic a jiných strašidel nebo si vzali nějaký malý doplněk podle své nálady. Každý přinesl něco dobrého na společné pohoštění – od jablíček, sladkostí až po domácí pizzu, kterou pro nás připravila jedna maminka.
Naše třída se proměnila v třídu rozdováděných strašidel. A co jsme se učili? Přečetli jsme si Halloweenskou povídku o dýni, s kterou jsme dále pracovali, počítali a vybarvovali dýně, pomáhali hledat Kosťulíkovi cestu z bludiště domů, podívali se, jak se slaví Halloween v Británii a poslouchali strašidelné Halloweenské písničky. I když v kostýmech, poctivě jsme pracovali. V závěru jsme si užili společné  občerstvení.
Byl to příjemně společně strávený čas.
K. Lešová, tř. uč.

Naše škola má super sportovní plakáty!!! Naplno se bavíme sportem. Michael Svoboda

Pracovní činnosti – keramika v 5.B

Stejně jako minulý rok začali žáci 5.B  s přípravou vánočních dárečků už v říjnu.

Opět se pustili do práce s keramickou hlínou a tentokrát si vzali nápad z přírody.

Dětem šla práce pěkně od ruky, ale je to teprve začátek jejich snažení. Jablíčka a hrušky musí projít keramickou pecí, čeká je glazování a dozdobení. Nechte se překvapit :-).

                                                                                      Mgr. Jana Vídenská, tř. uč.

Návštěva výstavy „Kriminálka“ 4. a 5. ročníků

Žáci 4. a 5. ročníků navštívili tento týden velkou interaktivní výstavu s názvem „Kriminálka“. V Nákupním centru Královo Pole si vyzkoušeli si celkem 14 unikátních exponátů.

Téma edukativního programu: Kdo zabil profesorku Pospíšilovou? 

Žáci se stali detektivy a odhalili nebezpečného zločince! Vydali  se po stopách vraha a využili při pátrání daktyloskopie, trasologie, porovnání DNA a dalších forenzních kriminalistických metod. 

Možná, že právě  tito žáci z naší školy se budou v budoucnu věnovat této náročné práci. 

                                                                                           Mgr. Jana Vídenská, ŠMP 

Užívej si naplno – Cvičení s vlastní vahou

Rozehřej se – 10 minut tancuj, běhej, rychle choď, jezdi na bobech, skákej přes švihadlo
Rozcvič se – jak valíme ve sportu
Makej naplno – technicky správně, každý cvik 20 sekund, mladší 10 – 15 sekund, 10 sekund pauza
Vyzkoušej co nejvíce – variant a možností prkna, střídej prkno s dalšími cviky – skipink na místě, angličáky, skákací panák, výpady, dřep s výskokem atd.
Jak dlouho – 3 minuty a 50 sekund, pak minuta pauza, mladší můžou i více, dej další sérii
K tomu velmi důležité – zdravá strava, pitný režim, odpočinek a střídání co nejvíce sportů a pohybů
Správně dýchej, na závěr alespoň 5 minut strečinku. Vše také na webu naší školy. Nejdůležitější je, aby tě vše bavilo!!! Michael Svoboda

2023/2024 – Už jsme tady!!! Už jsme tady!!! Vzhůru ZŠ Staňkova Brno!!!

8. 9. 2023 – Světový štafetový běh – Česká republika, Brno, Evropa, Afrika, Amerika, Asie

26. 6. 2023 – 7. B – opékání špekáčků na přehradě

Žáci 7.B si užili poslední třídní výlet tohoto školního roku, a to na brněnské přehradě v místě zvaném Rokle, kde si si na veřejném grilu měli možnost smlsnout na vynikajícím ohněm opečeném jídle či se v letním horku osvěžit ve vodě. Celou atmosféru pohodového výletu nám dokreslovala hudba linoucí se z přenosných repráčků.

9. A – výlet v Jedovnicích

Žáci 9. A strávili 3 dny na výletě v nedalekých Jedovnicích. Ubytování bylo zajištěné v pěkném kempu uprostřed přírody a v blízkosti rybníku Olšovec. Tyto dny žáci strávili velmi aktivně. Na maximum využili volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, nechyběla ranní rozcvička a někteří odvážlivci nakonec skočili i do rybníku, i přes to, že bylo chladnější počasí. Druhý den jsme poté strávili v lanovém parku Velká dohoda, kde žáci absolvovali překážky stavěné na vysokých kůlech. Na závěr se svezli na houpačce, která byla vedena přes celý lom, ve kterém se lanové centrum nachází. Výlet jsme si všichni velmi užili.

3. B – na výletě v zoologické zahradě a návštěva brněnské přehrady

Červen 2023 – Vyhlášení nejlepších sportovců – 2. stupeň

2. 6. 2023 – Atletické závody – Královo Pole

26. 5. – Exkurze do Prahy

Hlavním cílem prohlídky byl však Pražský hrad. Na Pražském hradě jsme navštívili katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Žáci se tak seznámili s památkami Pražského hradu a významnými osobnostmi našich dějin, zejména s postavou sv. Václava, Karla IV. a dalšími panovníky. 

Další zajímavá místa, která jsme navštívili, nebo se alespoň u nich zastavili, byly: socha sv. Václava na Václavském náměstí, Valdštejnská zahrada, budova Národního divadla, Malá Strana, budova Senátu ČR, Staroměstské náměstí a orloj. 

Nakonec nesměla chybět zastávka na jídle v McDonald ´s a všemi vytoužený rozchod na Václavském náměstí. Exkurze se nám velmi vydařila také díky hezkému počasí, které nám po celou dobu přálo.

2. A – školní výlet ZOO Jihlava

24. května jsme se společně s 1. A, 1. B a 5. A vypravili na výlet do Jihlavy. Naším cílem byla zoologická zahrada. Viděli jsme mnoho oblíbených zvířat žirafy, zebry, kočkovité šelmy, ale také papoušky, hrošíka, klokany, tropické ryby, hady i krokodýly, plameňáky, pelikány i lemury a mnoho dalších. Děti si mohly pohrát i na několika dětských hřištích a stihly jsme i nákupy suvenýrů?. Výlet se nám opravdu vydařil.

Květen 2023 – Recitační soutěž – 2. stupeň

2. A – Zdravá pětka

4. května jsme se mohli zúčastnit programu o zdravé výživě Zdravá pětka. Děti si s pracovnicí nadačního fondu Albert povídaly o tom, jak je zdravá výživa důležitá pro naše zdraví, jak by měl vypadat náš jídelníček a čeho se naopak vyvarovat. Program navazoval na výuku Prvouky a bylo vidět, že mnoho dětí má na druhou třídu výborné znalosti o svém těle a zdravých potravinách.

2. A – Den Země

21. dubna jsme se se třídou vypravili na Lesnou do Čertovy rokle a putovali jsme po zelené turistické značce Ekostezky Lesná. Děti poznaly mnoho stromů a květin, které známe z hodin Prvouky, viděli jsme ale také několik ptáků, například kosy, sojku a další.

Počasí nám přálo, tak jsme si mohli užít i mnoha sportovišť, které se tu nachází.

2. A ve Vida! Centru

20. ledna jsme se vypravili na dlouho očekávanou návštěvu Vida! Centra Brno. Nejprve jsme se zúčastnili programu Život rostlin, který byl velmi zajímavý a plný efektních pokusů. Po skončení programu už na nás čekalo mnoho lákadel v přízemí Vidy.

23. 5. 2023 – Pracovní činnosti v 6. třídě

Protože nás počasí láká ven, tak si v rámci výuky pracovních činností zkusili žáci šestého ročníku výtvarnou techniku frotáž, pomocí které se snažili přenést na papír reliéfní strukturu dané přírodniny či věci z blízkého okolí. Výsledkem jsou tak experimentální a velice pěkné abstraktní práce. 🙂

25. dubna 2023 – World Jumping Brno Staňkova 2023

21. 4. 2023 – Den Země, 8. A

Žáci 8. A dne 21. 4. vyrazili na výlet po trase: Komín – přírodní lokalita Netopýrky – Syslí rezervace ( Medlánecké letiště)- Palackého vrch, přírodní rezervace. Během cesty se bavili určováním rostlin, řekli si základní informace o chráněných lokalitách a také si vyzkoušeli orientaci v mapě.

21. 4. 2023 – Den Země, 6. A

V pátek 21. 4. jsem s celou třídou vyrazili do Řečkovic do Zamilovaného hájku.
První část jsme začali procházkou kolem říčky Ponávky, kde jsme si ukazovali některé právě kvetoucí jarní rostliny. Posléze následoval výšlap do kopce do nedalekého lesa. Všechny žáky musím pochválit, protože se projevili jako zdatní turisti. Po cestě jsme také naplnili celý odpadkový pytel, aby po nás nezůstal žádný nepořádek.
V druhé části jsme se utábořili na veliké louce, kde jsme si zahráli různé hry. Počasí bylo až moc hezké, takže žáci byli úplně uřícení. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další výlet.

Květen 2023 – Turnaj ve vybíjené – 4. A – 4. B

25. 4. 2023 – Kurz první pomoci s ČČK

V úterý 25. 4. do školy přijely zdravotnice z Českého červeného kříže, které provedly žáky 9. A a 9. B kurzem první pomoci. 

V první části žáci získali teoretické znalosti o poskytování první pomoci, dále se dozvěděli zajímavé informace o aplikaci záchranka, kterou si ihned většina žáků stáhla do mobilu. V dalších dvou hodinách je čekala praktická část, kde si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, zavolání záchranné služby, zastavení krvácení, ošetření cizího tělesa v ruce, poranění oka a další. V posledním bloku si vyzkoušeli masáž srdce a používání automatického elektrického defibrilátoru.

Tento kurz byl velmi přínosný a žáci si odnesli spoustu nových a hlavně důležitých informací do života.

21. 4. 2023 – Den Země 7. B – Brněnské podzemí

S žaky 7.B jsme v rámci Dne Země realizovali pěší túru na známou brněnskou vyhlídku na Červeném kopci, kde měli široký rozhled s možností vidět bývalý kamenolom, veletržní palác, Špilberk a další významná místa. Následně si žáci měli možnost projít tamní Kamennou čtvrť, jež je zajímavá svou historií i bohémským a uměleckým vzezřením. Dále jsme zamířili procházkou na Petrov, kde měli žáci možnost nahlédnout do interiéru kostela a poslechnout si živou hru na varhany či zapálit svíčku. Naši túru jsme zakončili v brněnském podzemí na Zelném trhu, kde byli všichni žáci poprvé v životě a velmi je nadchlo. 

21. 4. 2023 – Žáci 9. A se vrátili na místo činu – na Kociánku

Před rokem na Den Země pomáhali žáci, tehdy 8. A, svým kamarádům s různým postižením v Centru Kociánka s úklidem a úpravou vodopádu a jezírka, které se nachází v areálu Kociánky. 

21. dubna 2023 se žáci, nyní 9. A, opět vrátili na místo činu do tohoto skutečného ráje uprostřed města Brna. Tradičně svojí prací a elánem pomohli zútulnit místo, kde se často setkávají zdraví a postižení kamarádi. Za odměnu si potom zahráli míčové hry na hřišti Pod borovicí. Děkujeme.

Veronika Hlubinková a Michael Svoboda

21. 4. 2023 – Den Země 3. B – Papilonia

V pátek jsme navštívili výstavu motýlů na náměstí Svobody. Připadali jsme si jak v tropickém ráji. Motýlci nás obletovali a některé šťastlivce poctili svou návštěvou hodně zblízka.

12. 4. 2023 – Tancujeme o přestávkách

5. 4. 2023 – Světová skokanská exhibice – sportujeme o přestávkách

9. 3. 2023 – Sportovní program společný pro děti z naší MŠ a žáky 3. A

8. 3. 2023 – Sportovní program společný pro děti z naší MŠ a žákyně 6. B

Březen 2023 – Společně táhneme za jeden provaz – 1. A + 4. A – sport

Pozdrav z I.A

Tak už jsou z nás opravdoví školáci!

Rychle jsme si zvykli na školní režim, naučili jsme se pěkně číst, psát a počítat.

Máme rádi sport, tanec, rádi chodíme do přírody, rádi bádáme a tvoříme.

Našli jsme si nové kamarády.

I když jsme z mnoha zemí celého světa, dokážeme se spolu domluvit a máme se rádi. A to jsme teprve prvňáčci!

Prosinec 2022 – Vánoční koncert u nás ve škole. Děkujeme paní učitelce Kašparové, školnímu pěveckému sboru a všem žákům, učitelům a vedení školy. Všichni jsme si společně krásně zazpívali.

16. 12. – Adventní dílničky v družině

V pátek 16.12. 2022 se ve školní družině, v oddělení PT Mravenečci a 1. B, konala malá adventní dílnička.

Povídali jsme si o vánočních zvycích a potom kdo chtěl, mohl si vyrobit svícen na vánoční stůl. Tvoření to nebylo nijak složité – stačily nám jen naše fantazie, sklenice, lepidlo a cukr krystal. Za malou chvíli jsme již mohli obdivovat naše cukrem zasněžené lucerničky.

Společné tvoření nás bavilo?.

Mgr. Hana Schubertová

To nejlepší – 2019 – 2021

Prosinec 2022 – TV 3. A – Soutěž ve stavění sněhuláků

5. prosince 2022 – Mikuláš u nás ve škole

30. 11. 2022 – projektový den na téma Sluneční soustava a buňka pro žáky šestého ročníku připraven

Dne 30. 11. 2022 byl pro žáky šestého ročníku připraven projektový den na téma Sluneční soustava a buňka. Program začal shlédnutím show Sluneční superbouře v planetáriu města Brna. Během projekce bylo žákům vysvětleno, jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi a jak vznikají erupce a výrony sluneční hmoty, které se šíří prostorem Sluneční soustavy a vytváří polární záře.Po ukončení představení v planetáriu následoval program v laboratořích Gymnázia J. G. Mendela. Žáci si nejdříve zopakovali pojmy buněčné teorie. Poté byli žáci rozděleni do skupinek, kde za asistence studentů gymnázia, procvičovali nabyté znalosti při práci s mikroskopy. Celý program jsme ukončili společným obědem a šťastným návratem zpátky do školy.

29. 11. 2022 – Čertovské skákání + exhibice

Exkurze na SPŠ Sokolská, 9. A + 9. B

Žáci devátých ročníků se zúčastnili exkurze na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Brno, Sokolská.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin a vyzkoušeli si praktická cvičení v učebnách informatiky a robotiky. V učebně informatiky tvořili podle zadání 3D modely součástek do strojů a v učebně robotiky si pak měli možnost vyzkoušet zapojení hydraulických obvodů. Následně byli provedeni celou školou a měli možnost také nahlédnout do samotné výuky.

Žáky zejména zaujaly kovářské dílny a dílny zlatnictví a stříbrnictví. Exkurze byla pro žáky obohacující a pro některé byla také inspirací pro výběr střední školy.

Prosinec 2022 – Slavnostní vyhlášení – Participativní rozpočet do škol

1. 11. 2022Halloween na Staňkově

V úterý podvečer dne 1. 11. 2022 se na ZŠ Staňkova děly podivné věci. Jindy v tuhle večerní dobu tiché chodby najednou ožily, ale místo žáků se hemžily čarodějnicemi, mumiemi, zombie, děsivými klauny a dalšími nadpřirozenými bytostmi. 

Žáci tak oslavili keltský lidový svátek, který je tradičním svátkem především v anglosaských zemích, kde se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu  s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. 

Naši žáci nechodili od domu k domu, ale od třídy ke třídě a zastavovali se na různých stanovištích. Na prvním stanovišti je čekal kvíz, na jiném zase malování na obličej. Nejvíce navštěvované stanoviště byla “třída hrůzy”. Ačkoli se ze třídy ozývaly hrůzostrašné zvuky, stála se před třídou nejdelší fronta. A v neposlední řadě žáci a rodiče mohli navštívit také oblíbené stanoviště s občerstvením. Občerstvení bylo určitě výborné, vždyť zmizelo jak pára nad hrncem. 

Podle úsměvů na rtech všech zúčastněných se oslava Halloweenu povedla a již teď se těšíme na další společnou akci.

Za organizaci děkujeme především zástupcům Školního parlamentu, který vede paní psycholožka Katka Horáková a všem žákům, kteří se do příprav aktivně zapojili, ať už připravili pozvánky, něco dobrého napekli, nebo se ujali malování na obličej a strašení. Samozřejmě děkujeme všem rodičům, učitelům, kteří se zúčastnili a třeba přinesli i něco na zub

1. září 2022 – Pasování prvňáčků

Pořádně si užij prázdniny. Vzhůru Staňkova!!!

Školní rok 2021/2022 – Vyhlášení nejlepších sportovců školy – 2. stupeň

17. 6. 2022 – Letní světový běh

Skvělá atmosféra provázela tradiční významnou mezinárodní sportovní a společenskou akci naší školy. Štafetový souboj týmů Česká republika, Město Brno, Evropa, Afrika, Asie a Amerika si všichni pořádně užili. 

Z každé třídy běžel jeden žák ve výše uvedeném týmu, který byl společný pro holky a kluky. Nominaci do týmů si žáci museli vybojovat v třídních kolech. 

A jaký byl postupový klíč finálové soutěže? Nejprve běžely týmy souboje na čas a potom na základě dosažených časů souboje o 5. místo, o 3. místo a finále. Akce se zúčastnili žáci z více jak 40 států celého světa.

Rozběhy – výsledky:                   

Evropa 3:25,0 sec., Česká republika 3:35.0 sec., Brno 3:38,0 sec., Amerika 3:48,0 sec., Afrika 3:50,0 sec., Asie 3:53,0 sec.

Finále:

1. Evropa 2. Česká republika 3. Brno 4. Amerika 5. Asie 6. Afrika               

Pořadatel: ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Místo: Sport Arena ZŠ Staňkova Brno – hřiště budova Staňkova

14. 6. 2022 – Školní pěvecká soutěž pro 1. stupeň

Výsledková listina:

Kategorie 1. a 2. třída: 1. Mak Hrvanovič 2. B, 2. Eliška Picková 2. A, 3. Vladěnka Smahlenko a Leart Papadhima obě 2. B

Kategorie 3. – 4. třída: 1. Kateřina Rohanová 3. A a skupina 3. A, 2. Natálie Khateb 3. B

Kategorie 5. třída: 1. + čestné uznání poroty Anastasiia Ponzel 5. B – zpěv a klavír, 1. Rebecca Obeng 5. B, 2. Darja Zuzina 5. A, 3. Skupina Untitle – Anhelina Medulych, Darja Zuzina, Yeva Tadevosyan

Gratulace všem zúčastněným!

7. 6. 2022 – Odborná exkurze pro 9. ročníky 

Dne 7. 6. 2022 byla pro žáky devátých ročníků, za spolupráce Gymnázia J.G. Mendela, připravena odborná exkurze do papíren ve Velkých Losinách a do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.   

V papírnách se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně historie výroby papíru nejen ve světě, ale i v České republice, a také měli možnost nahlédnout, jak výroba papíru probíhá. Po obědě následovala vyjížďka autobusem k horní nádrži elektrárny Dlouhé stráně, kde nás čekali nádherné výhledy. Nádrž byla zrovna vypuštěná, takže jsme měli jedinečnou možnost vidět hloubku nádrže a celou její stavbu. Celý výlet jsme zakončili v areálu elektrárny Dlouhé stráně, kde jsme navštívili infocentrum a poté se šli podívat do nejvyššího patra podzemní kaverny s turbínami.  

Žáci si celou exkurzi velmi užili a pochvalovali, zejména procházku kolem vrchní nádrže, jejíž obvod měří necelé dva kilometry.  

3. 6. 2022 – Atletika na ZŠ Herčíkova Brno

25. 5. 2022 – Skvělé rockové zábavné odpoledne na naší škole

Odpoledne plné hudby, zábavy, sportu, ale také naslouchání, prožili v tělocvičně naší základní školy společně žáci, učitelé i rodiče s kamarády s různým postižením z Centra Kociánka z rockové kapely HUSTEJ ROCK.

Vše odstartoval rockový koncert kapely, při kterém postižení kamarádi z Kociánky naučili žáky školy písničky a společně potom zpívali a tančili v rockovém rytmu.

Součástí programu bylo také upřímné a otevřené povídání postižených kamarádů o tom, jak jejich postižení vzniklo a jak se projevuje. Žáci školy se učili, jak se zachovat třeba na ulici, když potkají kamaráda s postižením. Velká soustředěnost a tichost při vyprávění se střídala s bouřlivým zpěvem, skandováním a potleskem při koncertu.

Moc děkujeme všem za krásné setkání.
Vzhůru Staňkova a Kociánka!!!

Michael Svoboda

16. 5. a 23. 5. – Projektové dny pro 8. ročníky

Ve dnech 16. 5. a 23. 5 měli žáci 8.A a 8.B připravený projektový den na Gymnáziu J.G. Mendela a ve vědeckém parku VIDA centrum. Po úvodní části na gymnáziu mohli žáci zhlédnout vědecké show “Detonátor“ plné zábavných originálních pokusů. Někteří se i dobrovolně stali účastníky samotné show a tím víc si to užili. Poté následovaly výukové programy s různými světelnými efekty a barevnými chemickými reakcemi. Žáci měli možnost objevovat zábavným způsobem nečekané změny barev s vedením a vysvětlením odborného lektora. V poslední části dne následovala prohlídka volné expozice interaktivních exponátů. Většina žáků zde byla poprvé a s programem byla velmi nadšená. Někteří už teď plánují, že se do VIDY vydají znovu.

29. 4. – Osmáci ze ZŠ Staňkova Brno pomáhali na Kociánce

Velký kus práce a obrovská radost – to je výsledek návštěvy našich žáků z 8. A v areálu Centra Kociánka. Holky a kluci z této třídy takto oslavili Den Země. Celé dopoledně poctivě pracovali a vyčistili jedno z doslova posvátných míst na Kociánce – splav a rybníček.

Nespočetné množství vyvezených koleček s bahnem a listím, ale také přeskládání řady kamenů na dlouhém splavu u rybníčka, to byla součást jejich skvělé práce. Špinavý, mokří, ale šťastní dokončili svoje dílo před obědem.

V průběhu dopoledne za žáky 8. A přijeli na vozíčku také kamarádi s různým postižením z Kociánky a v altánku si společně stihli popovídat a něco se od sebe navzájem naučit. Byla to velká radost a také dobrá zkušenost. Za skvělou práci si potom osmáci kolem oběda zahráli fotbal a volejbal na hřišti Pod borovicí a také navštívili a užili si svět zvířat na Kociánce.

Žáci ZŠ Staňkova Brno dnes udělali kus poctivé práce a také přinesli radost a úsměv pro kamarády z Kociánky.

Děkujeme.

Veronika Hlubinková, Michael Svoboda

23. března 2022 – Světová taneční soutěž

23. března 2022 – Slavnostní vyhlášení Světové taneční soutěže

23. března 2022 – Show – dálka z místa 2. stupeň

17. a 18. února 2022 – Sportovní den pro žáky přípravky a děti z MŠ

17. února 2022 – Školní kolo Olympiády z angličtiny

2. února 2022 – Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 2. stupně za 1. pololetí 2021/2022

5. ledna 2022 – Slavnostní vyhlášení vítězů projektu Participativní rozpočet do škol – třída 7. B a 8. B

22. prosince 2021 – Vánoční koncert s překvapením

Prosinec 2021 – Slavnostní vyhlášení výsledků školních soutěží – Šplh na tyči a Čertovské skákání – 1. stupeň

Říjen 2021 – školní kolo soutěže ve šplhu na tyči

Vzhůru Staňkova!!! Naplno řádíme každý den.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761