Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

PaedDr. Lenka Humpová

Kabinet výchovné poradkyně je umístěn ve 2. patře základní školy.

Telefon:533 433 403
Email:humpova@zsstankova.eu

Konzultační hodiny dle domluvy.

Výchovná poradkyně poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti žáků. Náplň její práce tvoří především: 

Poradenská činnost 

 • spolupracuje s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných problémů žáků 
 • pomáhá učitelům shromažďovat podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření 
 • vede evidenci nadaných žáků i žáků s poruchami učení a chování 
 • dohlíží na zpracování individuálních plánů IVP a plánu pedagogické podpory PLPP 
 • poskytuje kariérní poradenství pro rodiče i žáky 
 • zjišťuje, jaké jsou zájmy žáků o studium na SŠ, spolupracuje s třídními učiteli 
 • eviduje nabídky studia, učební plány, budoucí uplatnění 
 • zajišťuje styk se zástupci SŠ 
 • informuje žáky o dnech otevřených dveří, školských výstavách 
 • zajišťuje exkurze do závodů a SŠ 
 • organizuje prezentace různých SŠ v naší ZŠ 
 • v případě zájmu rodičů připravuje přihlášky na SŠ a upozorní na jejich včasné odeslání 
 • poskytuje žákům a rodičům informace o odvolacím řízení a pomáhá jim s ním 
 • poskytuje informace o odeslání zápisových lístků na SŠ 
 • podává informace pedagogické radě 
 • zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení 

Metodická a informační činnost 

 • podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů 
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti výchovného poradenství a možnosti využití služeb dalších poradenských zařízení 
 • sleduje změny v právních předpisech a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky 
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků 

Specifické činnosti 

 •  je členkou výchovné komise na škole 
 • ve spolupráci s metodičkou prevence a školní psycholožkou sleduje výskyt sociálně-patologických jevů, spolupracuje na prevenci a nápravách 
 • spolupracuje s odbory sociálně právní ochrany dětí a policií 
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761