Školní soutěže

Školní soutěže

Vzhůru Staňkova,

v každém školním roce uspořádáme na naší škole více jak 50 soutěží a turnajů v různých sportech.

Propozice a výsledky školních soutěží 2021/2022

Fotbal, florbal, basket, házená, přehazovaná, vybíjená – školní soutěže probíhají po celý školní rok – dle epidemiologické situace

Propozice a výsledky školních soutěží 2019/2020 a 2020/2021

V letech 2020 a 2021 jsme nemohli pořádat řadu těchto soutěží a turnajů z důvodu epidemiologické situace.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje