Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště přispívá k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

Členové ŠPP

FunkceTitulJméno PříjmeníTelefonE-mail
Výchovná poradkyněPaedDr.LenkaHumpová533 433 403humpova@zsstankova.eu
Školní psychologMgr. & Mgr.KateřinaHoráková541 422 037horakova@zsstankova.eu
Metodik prevenceMgr. & Mgr.KateřinaHoráková541 422 037horakova@zsstankova.eu
Speciální pedagogMgr.EvaHarachová541 422 028harachova@zsstankova.eu
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje