Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště přispívá k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

Konzultační hodina výchovné poradkyně PaedDr. Lenky Humpové pro žáky, rodiče a učitele:
každé pondělí od 13.30 do 14.30 v 2. poschodí budovy Staňkova 14, kabinet výchovné poradkyně.

Rodiče prosím o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 533 433 403.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně s pracovníky Školního poradenského pracoviště:
každé úterý 7.15 až 7.45
každý čtvrtek od 14.00


Členové ŠPP

Funkce Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
Výchovná poradkyně PaedDr. Lenka Humpová 533 433 403 humpova@zsstankova.eu
Školní psycholog Mgr.  Nikol Hadámková 533 433 976 hadamkova@zsstankova.eu
Metodik prevence 1. st. Mgr. Jana Vídenská 541 422 025 videnska@zsstankova.eu
Metodik prevence 2. st. Mgr. Věra Zetochová 541 422 038 solnicka@zsstankova.eu
Speciální pedagog Mgr. Eva Harachová 541 422 028 harachova@zsstankova.eu
           

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761