Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště přispívá k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

Členové ŠPP

FunkceTitulJméno PříjmeníTelefonE-mail
Výchovná poradkyněPaedDr.LenkaHumpová533 433 403humpova@zsstankova.eu
Školní psychologMgr. KristýnaValentová533 433 976valentova@zsstankova.eu
Metodik prevence 1. st.Mgr.JanaVídenská541 422 025videnska@zsstankova.eu
Metodik prevence 2. st.Mgr. DavidSolnička541 422 037solnicka@zsstankova.eu
Speciální pedagogMgr.EvaHarachová541 422 028harachova@zsstankova.eu
Speciální pedagogMgr.DavidSolnička541 422 037solnicka@zsstankova.eu
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761