Přípravná třída Mravenečci

Přípravná třída Mravenečci

Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP), který se řídí dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výuka probíhá čtyři vyučovací hodiny dopoledne, od 8:00 – 11:40 hodin. Poté jdou děti domů, nebo pokračují do školní družiny. Děti v přípravné třídě již nemají odpolední odpočinek.

Na začátku školního roku se vždy zaměřujeme na adaptaci, na vytvoření bezpečného prostředí pro děti a v neposlední řadě si vymezíme společná pravidla, která platí nejen ve třídě, ale také v prostorách základní školy a na zahradě. Zaměřujeme se na činnosti jazykové, předmatematické, hudební, výtvarné, pohybové, předčtenářské a rovněž na grafomotoriku. K tomuto účelu využíváme didaktické a edukační pomůcky a hry, obrázkový materiál, společenské hry, nejrůznější básničky, písně a mnoho dalšího.

Každý den se přivítáme v ranním kruhu, kde rozvíjíme komunikační kompetence. Následuje svačina a posléze činnosti a aktivity k danému tématu dle ŠVP. Každý den chodíváme na hřiště, přírodní zahradu nebo na procházku po okolí ZŠ. Mezi jednotlivými činnostmi mají děti přestávky, během kterých provozují volné hry s kamarády. Děti mají prostor pro vlastní hru, která pomáhá rozvíjet jejich fantazii.

Navštěvujeme výukové programy, divadla, jezdíme na výlety. A proč se jmenujeme právě Mravenečci? Je to z toho důvodu, že jsme na základní škole nejmenší, ale tak jako mravenečci v přírodě „táhnou za jeden provaz“, tak i my cítíme sílu v tom, že pokud budeme fungovat jako kolektiv, který spolupracuje a vzájemně se respektuje, dokážeme velké věci.

Režim dne v přípravné třídě Mravenečci (časy jsou orientační):

  7.45-8.00 Scházení dětí ve třídě, volná hra, příprava na dopolední činnosti  
  8.00-8.45Komunitní kruh, seznámení se s tématem dne skrz činnosti a úkoly – rozvoj oblasti jazykové, předmatematické, předčtenářské, hrubé motoriky, jemné motoriku, grafomotoriky, součástí je také hudební a výtvarná výchova.  
  8.45-9.15Osobní hygiena, svačina
  9.15-10.30Individuální, skupinové nebo frontální činnosti – prohlubování vědomostí, herní aktivity
10.30-11.30Pobyt venku
11.30-11.40Osobní hygiena, hodnocení dne, předání dětí do školní družiny / odchod domů

Kontakt:
pripravnatrida@seznam.cz

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761