O škole

O škole

V základní škole vzděláváme podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“, který je vhodný pro všechny děti z celého světa.
Výuka všech žáků probíhá v českém jazyce.
Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných tříd ve všech ročnících.
Součástí základní školy je přípravná třída určená dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně těm, kterým byl povolen odklad.
Mateřská škola Rybníček včetně přípravné třídy pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Máme se rádi, jsme dobří kamarádi“ a zaměřuje se na environmentální výchovu.

Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy, tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Jsme členem Asociace školních sportovních klubů a žáci dosahují vynikajících úspěchů ve sportovních soutěžích.

Nabízíme:

 • volitelné předměty – německý jazyk, seminář matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, přírodních věd a informatiky, dramatická výchova a sportovní hry
 • nepovinná výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku
 • kurzy – jazyková příprava – výuka českého jazyka pro děti z Evropské unie a třetích zemí
 • dyslektický kroužek, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, školy v přírodě
 • akce, výlety, exkurze
 • nabídka kroužků – angličtina, vaření, divadelní a dramatický kroužek, přírodovědec, fotograf, flétna, taneční kroužek a street dance
 • dvě přípravné třídy
 • mateřská škola s environmentálním zaměřením

Vybavení:

 • dvě učebny výpočetní techniky
 • čtyři jazykové multimediální učebny s interaktivní tabulí
 • knihovna s informačním centrem pro žáky
 • tělocvična
 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 • jídelna-výdejna, výběr ze dvou jídel
 • šatní skříňky

Výuka žáků-cizinců:

 • jazyková příprava žáků z Evropské unie a třetích zemí
 • český jazyk 3 hodiny týdně
 • distanční výuka pro žáky-cizince z ostatních základních škol
 • vzájemná komunikace, úcta a respekt

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761