Úřední deska

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název dle rejstříku škol a školských zařízení:
  Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
  Adresa: Staňkova 14, Brno, 602 00
 2. Zřizovací listina
  Zřizovací listina ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
  Na základě usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole konaného dne 29. 4. 2020 a Dodatku č. 14 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, ze dne 15. 5. 2020 došlo ke sloučení dvou škol v jeden právní subjekt, kdy se dosavadní Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace, stává součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, a to s účinností od 31. 8. 2020.
  Oznámení o změně
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost:
  Základní účel zřízení poskytování základního a předškolního vzdělávání
  Hlavní činnost – poskytování základního a předškolního vzdělávání dle platných právních předpisů, zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně, zajištění školního stravování pro žáky a zaměstnance školy (výdejna jídel)
  Doplňkové činnosti – výkon správy majetku, zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
  Zřizovatel Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, zastoupené starostkou Ing. Andreou Pazderovou
 1. Organizační struktura
  Organizační struktura ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
 2. Výsledky voleb do školské rady
  Výsledky voleb do školské rady na ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
 3. Úřední hodiny
  Po – Pá od 7.30 hod. do 16.30 hod.
 4. Formuláře
 5. ŠVP
 6. Výroční zprávy
 7. Platební údaje
  Komerční banka, č. ú.: 27321621/0100
  IČ: 62157094
  DIČ: CZ62157094
  Čísla účtů pro platby rodičů žáků:
  ŠD      115-7604810217/0100
  MŠ      43-9610820277/0100
 8. Rozpočet
  Schválený státní rozpočet na rok 2024
  Schválený rozpočet na rok 2024
  Schválený rozpis střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 a 2026
 9. Žádosti a další podání
  Místo a způsoby podání:
  – osobně
  – písemně na adresu školy
  – elektronicky prostřednictvím elektronické pošty info@zsstankova.eu
  – ID datové schránky: udbw27m.
  Zásady pro vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1992 Sb.
  Zásady pro vyřizování stížností
 10. GDPR
  Kontakt na pověřence pro zpracování osobních údajů od 1. 1. 2020:
       LAWYA advisors s.r.o.
       Březinova 746/29
       616 00 Brno
       pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
       tel. +420 770 606 082
       e-mail: poverenec@lawya.cz
       IČO: 06666761
  Zásady zpracování osobních údajů

 11. Veřejná zakázka
  13.1. Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 2023
  Výzva k podání nabídky
  Zadávací dokumentace veřejné zakázky
  Krycí list nabídky
  Protokol o otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek
  Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
  13.2. Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky 2023
  Výzva k podání nabídky
  Zadávací dokumentace veřejné zakázky
  Krycí list nabídky
  Protokol o otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek
  Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
  13.3. Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 2022
  Výzva k podání nabídky
  Zadávací dokumentace veřejné zakázky
  Krycí list nabídky
  Protokol o otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek
  Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
  13.4. Pořízení výpočetní techniky pro realizaci distanční výuky 2020
  Výzva k podání nabídky
  Zadávací dokumentace veřejné zakázky
  Krycí list nabídky
  Protokol o otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek
  Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
  13.5. Školní nábytek 2020
  Protokol o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
  Rozhodnutí výběrového řízení
  13.6. Druhé vydání metodických listů „Čeština pro cizince“ a souboru pracovních listů „Zajíček Ti tleská“ 2017
  Protokol o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
  Rozhodnutí výběrového řízení

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761