Informace o ŠD

Informace o ŠD

Dítě je dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem něj…

Ve školní družině vychováváme děti k plnohodnotnému využívání volného času a snažíme se jim dávat dostatek námětů k jeho naplňování.
O děti pečuje ve čtyřech odděleních ŠD tým kvalifikovaných vychovatelek.

Provoz ŠD je v pracovní dny od 6:30 hod. – 16:30 hod.

Ranní družina     6:30 hod. – 7:40 hod.
Děti přichází do ranní družiny od 6:30 hod. do 7:35 hod. a v 7:40 odchází do svých tříd.

Odpolední družina     11:40 hod. – 16:30 hod.
Děti přichází do odpolední družiny po skončení vyučování od 11:40 hod. a se svým oddělením chodí v určený čas na oběd.
Od 13:45 hod.- 14:45 hod. probíhá pobyt venku.

Vyzvedávání dětí ze ŠD
Děti ze ŠD je možné vyzvednout po skončení vyučování od 11:40 hod. – 13:45 hod. (v 13:45 hod. všechna oddělení odchází mimo budovu ZŠ), a poté od 14:45 hod. – 16:30 hod.
Při vyzvedávání dětí se řídíme informacemi ze zápisového lístku do ŠD. Rodiče svým podpisem potvrdí čas a osobu, které může vychovatelka dítě předat, případně – zda dítě může v určený čas odcházet samo. (Výjimky lze uskutečnit pouze s písemným souhlasem rodičů, který bude uveden na samostatném lístku).

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761