Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament – plán práce 2023/2024                                        

Vedoucí: Svoboda Michael, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský

Žákovský parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy.  Posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy.

Zástupci Žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Velmi důležitá je naše vzájemná každodenní komunikace a naslouchání.

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy  i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. 

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. 

Jednotlivých schůzek se účastní vedoucí Žákovského parlamentu Michael Svoboda, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský a zástupci jednotlivých tříd, kteří se jeho prostřednictvím chtějí zapojit do možnosti spolupodílet se na chodu školy. Důležitou součástí práce Žákovského parlamentu je podporovat pozitivní klima školy prostřednictvím stmelovacích aktivit, pořádání žákovských soutěží, koncertů apod.

Žákovský parlament má povinnost:

· prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

· respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování

· dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst

· přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

· být reprezentantem školy

Žákovský parlament má právo zejména:

· vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

· podílet se aktivně na veškerém životě školy

· přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

· získávat a zveřejňovat informace

Členové Žákovského parlamentu – školní rok 2023/2024

2. A – Arthur Cagaš a Michael Džavan

2. B – Olivia Jarour a Marek Píš

3. A – Daniel Hušek a Sebastian Khateb

3. B – Sofie Juřicová + Matyáš Lukáč

4. A – David Jarour a Monika (Minh Ha) Truong

4. B – Petr Čech a Valerie Tylová

4. třída BOT – Haya Mahfouz a Anička Polhar

5. A – Denis Dedaj a Kateřina Rohanová

5. B –  Velen Cagaš a Nutu Simon

5. třída BOT – Jakub Hrůza a Ait Amer Meziane

6. A  – Oleksandra Masalovych a Solomiia Kotovych

6. B – Elena Lutu a Denys Tymosevych

6. třída BOT – Jiří Švejnoha a Hana Ahmed Mahfous

7. A – Yeva Tadevosyan a Anastasiia Kostraba

7. B – Lena Soproni a Zakhar Soltanovskyi

7. třída BOT – Polina Anisimova a Veronika Kiklevych

8. A – Lukáš Volka a Zora Khodabocusová

8. B – Sofiia Shvaiko a Patrik Zaťko

8. C – Derkachenko Illia a Kamenchuk Oleksandr

9. A – Ellen Rudická a Réka Klenk

9. B – Denisa Dedaj a Ali Gholamzadeh

Vedoucí: Svoboda Michael, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský

Schůze Žákovského parlamentu 29. 11. 2023

1) vysvětlení a schválení náplně práce, cílů, povinností a práv ŽK – hlasováno

2) zástupci ŽP půjdou za žáky do tříd, představí ŽP, uvedou akci Mikuláš ve třídách 5. 12., požádají třídy o nácvik písně jako poděkování Mikulášovi a pozvou žáky na Vánoční zpívání 22. 12. v tělocvičně školy budova Staňkova. Seznámí žáky s koledami, které se budou zpívat

3) ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým 21. 12. Starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách podle rozpisu a společně se budou bavit a učit se

4) ŽP se bude pravidelně scházet druhou středu v měsíci v prostorách tělocvičny školy budova Staňkova

5) ŽP bude pravidelně komunikovat s vedením školy

6) příští schůze proběhne 13. 12.

7) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Žákovský parlament – školní akce, při kterých pomáhají členové ŽP

ŽP se bude pravidelně scházet druhou středu v měsíci v prostorách tělocvičny školy budova Staňkova

ŽP bude pravidelně komunikovat s vedením školy

Celoročně: pomáhání při školních sportovních a dalších soutěžích, motivování spolužáků ke sportování a zdravému životnímu stylu

Listopad – prosinec: ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým. Starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách podle rozpisu a společně se budou bavit a učit se

Školní akce ve spolupráci se ŽP – Mikuláš + Vánoční zpívání

Zástupci ŽP půjdou za žáky do tříd, představí ŽP, uvedou akci Mikuláš ve třídách 5. 12., požádají třídy o nácvik písně jako poděkování Mikulášovi a pozvou žáky na Vánoční zpívání 22. 12. v tělocvičně školy budova Staňkova. Seznámí žáky s koledami a písněmi, které se budou zpívat

Únor – březen: ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým. Tentokrát starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách o velké přestávce a podle rozpisu budou společně tancovat a cvičit

Březen: Den učitelů – ŽP parlament pomáhá při poděkování pedagogům ve třídách

Březen – květen: Den otevřených dveří – oslava 105 let založení školy ve třídách

Duben – červen 2024/2025: setkání s postiženým kamarádem

Září 2024/2025: ŽP pomáhá při vítání žáků 1. tříd – žáci 9. tříd dělají doprovod 

Září 2024/2025: naše škola přijala pozvání a pravidelně se zúčastňuje projektu MMB – Participativní rozpočet do škol. ŽP pomáhá při realizaci tohoto projektu na naší škole

Říjen 2024/2025: Halloween ve třídách. ŽP pomáhá organizovat Halloween ve třídách

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761