Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament – plán práce 2023/2024                                        

Vedoucí: Svoboda Michael, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský

Žákovský parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy.  Posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy.

Zástupci Žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Velmi důležitá je naše vzájemná každodenní komunikace a naslouchání.

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy  i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. 

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. 

Jednotlivých schůzek se účastní vedoucí Žákovského parlamentu Michael Svoboda, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský a zástupci jednotlivých tříd, kteří se jeho prostřednictvím chtějí zapojit do možnosti spolupodílet se na chodu školy. Důležitou součástí práce Žákovského parlamentu je podporovat pozitivní klima školy prostřednictvím stmelovacích aktivit, pořádání žákovských soutěží, koncertů apod.

Žákovský parlament má povinnost:

· prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

· respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování

· dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst

· přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

· být reprezentantem školy

Žákovský parlament má právo zejména:

· vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

· podílet se aktivně na veškerém životě školy

· přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

· získávat a zveřejňovat informace

Členové Žákovského parlamentu – školní rok 2023/2024

2. A – Arthur Cagaš a Michael Džavan

2. B – Olivia Jarour a Marek Píš

3. A – Daniel Hušek a Sebastian Khateb

3. B – Sofie Juřicová + Matyáš Lukáč

4. A – David Jarour a Monika (Minh Ha) Truong

4. B – Petr Čech a Valerie Tylová

4. třída BOT – Haya Mahfouz a Anička Polhar

5. A – Denis Dedaj a Kateřina Rohanová

5. B –  Velen Cagaš a Nutu Simon

5. třída BOT – Jakub Hrůza a Ait Amer Meziane

6. A  – Oleksandra Masalovych a Solomiia Kotovych

6. B – Elena Lutu a Denys Tymosevych

6. třída BOT – Jiří Švejnoha a Hana Ahmed Mahfous

7. A – Yeva Tadevosyan a Anastasiia Kostraba

7. B – Lena Soproni a Zakhar Soltanovskyi

7. třída BOT – Polina Anisimova a Veronika Kiklevych

8. A – Lukáš Volka a Zora Khodabocusová

8. B – Sofiia Shvaiko a Patrik Zaťko

8. C – Derkachenko Illia a Kamenchuk Oleksandr

9. A – Ellen Rudická a Réka Klenk

9. B – Denisa Dedaj a Ali Gholamzadeh

Vedoucí: Svoboda Michael, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský

Schůze Žákovského parlamentu 15. 5. 2024

1) společně jak se nám daří naplňovat naše cíle

2) věnovali jsme se dalším námětům a nápadům členů ŽP

3) ve spolupráci s ŽP proběhne v příštím školním roce koncert kapely Centra Kociánka s názvem HUSTEJ ROCK + setkání s kamarády s různým postižením na naší škole

4) příští schůze proběhne 5. 6. – vyhodnocení práce ŽP ve školním roce 2023/2024 + příprava 2024/2025

5) ŽP pravidelně komunikuje s vedením školy

6) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Schůze Žákovského parlamentu 10. 4. 2024

1) společně jak se nám daří naplňovat naše cíle

2) velmi důležitá je naše vzájemná každodenní komunikace a naslouchání.

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy  i učitelům.                                                  

Snaží se vzájemně najít optimální řešení. 

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, 

napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. 

3) vyhodnocení akce 28. března – Den učitelů + Den otevřených dveří

4) věnovali jsme se dalším námětům a nápadům členů ŽP

5) příští schůze proběhne 15. 5. 2024

6) ŽP pravidelně komunikuje s vedením školy

7) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Schůze Žákovského parlamentu 13. 3. 2024

1) společně jak se nám daří naplňovat naše cíle

2) vyhodnocení akce Staňkova je jeden tým

3) věnovali jsme se dalším námětům a nápadům členů ŽP

4) ve spolupráci s ŽP proběhne 28. března – Den učitelů – ŽP parlament pomáhá při poděkování pedagogům ve třídách

5) Den otevřených dveří – oslava 105 let založení školy ve třídách (po domluvě s vedením školy akce přesunuta na podzim 2024). Setkání s postiženým kamarádem (po domluvě s vedením školy akce přesunuta na 2024(2025)

6) příští schůze proběhne 10. 4. 2024

7) ŽP pravidelně komunikuje s vedením školy

8) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Schůze Žákovského parlamentu 14. 2. 2024

1) zasedání se zúčastnili zástupci vedení školy. Společná debata – náměty a nápady –  věci, které se nám na škole líbí a věci, které chceme zlepšit a také jak se nám daří naplňovat naše cíle. Setkání bylo velmi přínosně a zajímavé. 

2) velmi důležitá je naše vzájemná každodenní komunikace a naslouchání.

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy  i učitelům.                                           

Snaží se vzájemně najít optimální řešení. 

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. 

3) ve spolupráci s ŽP proběhne v únoru školní akce Staňkova je jeden tým. Tentokrát starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách o velké přestávce a podle rozpisu budou společně tancovat a cvičit

4) 28. března – Den učitelů – ŽP parlament pomáhá při poděkování pedagogům ve třídách

5) příští schůze proběhne 13. 3. 2024

6) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Schůze Žákovského parlamentu 10. 1. 2024

1) společně jak se nám daří naplňovat naše cíle

2) velmi důležitá je naše vzájemná každodenní komunikace a naslouchání.

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy  i učitelům.                                                  

Snaží se vzájemně najít optimální řešení. 

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, 

napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. 

3) vyhodnocení akce Staňkova je jeden tým, Mikuláše, Vánočního zpívání

4) věnovali jsme se dalším námětům a nápadům členů ŽP

5) ve spolupráci s ŽP proběhne v únoru školní akce Staňkova je jeden tým. Tentokrát starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách o velké přestávce a podle rozpisu budou společně tancovat a cvičit

6) 28. března – Den učitelů – ŽP parlament pomáhá při poděkování pedagogům ve třídách

7) příští schůze proběhne 14. 2. 2024

8) ŽP pravidelně komunikuje s vedením školy

9) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Schůze Žákovského parlamentu 13. 12. 2023

1) připomenutí – vysvětlení náplně práce, cílů, povinností a práv ŽK

2) členové ŽP ve svých třídách informovali o zasedání ŽP + sepsali náměty a nápady –  věci, které se nám na škole líbí a věci, které chceme zlepšit 

3) vedoucí Žákovského parlamentu Michael Svoboda, Natálie Urbánková, Vojtěch Tasovský všechny náměty a nápady členů ŽP vyhodnotili a proběhla společná schůzka s vedením školy

4) na schůzi ŽP 13. 12. jsme řešili a povídali si o námětech a nápadech členů ŽP

5) zástupci ŽP byli za žáky ve třídách, představili ŽP, uvedli akci Mikuláš ve třídách 5. 12., požádali třídy o nácvik písně jako poděkování Mikulášovi a pozvali žáky na Vánoční zpívání 22. 12. v tělocvičně školy budova Staňkova. Seznámili žáky s koledami, které se budou zpívat

6) ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým 21. 12.     Starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách podle rozpisu a společně se budou bavit a učit se

7) ŽP se bude pravidelně scházet druhou středu v měsíci v prostorách tělocvičny školy budova Staňkova. Příští schůze proběhne 10. 1. 2024

8) ŽP pravidelně komunikuje s vedením školy

9) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Schůze Žákovského parlamentu 29. 11. 2023

1) vysvětlení a schválení náplně práce, cílů, povinností a práv ŽK – hlasováno

2) zástupci ŽP půjdou za žáky do tříd, představí ŽP, uvedou akci Mikuláš ve třídách 5. 12., požádají třídy o nácvik písně jako poděkování Mikulášovi a pozvou žáky na Vánoční zpívání 22. 12. v tělocvičně školy budova Staňkova. Seznámí žáky s koledami, které se budou zpívat

3) ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým 21. 12. Starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách podle rozpisu a společně se budou bavit a učit se

4) ŽP se bude pravidelně scházet druhou středu v měsíci v prostorách tělocvičny školy budova Staňkova

5) ŽP bude pravidelně komunikovat s vedením školy

6) příští schůze proběhne 13. 12.

7) na závěr diskuse, nápady, podněty, povídání

Žákovský parlament – hlavní školní akce, při kterých pomáhají členové ŽP

ŽP se bude pravidelně scházet druhou středu v měsíci v prostorách tělocvičny školy budova Staňkova

ŽP bude pravidelně komunikovat s vedením školy

Celoročně: pomáhání při školních sportovních a dalších soutěžích, motivování spolužáků ke sportování a zdravému životnímu stylu

Listopad – prosinec: ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým. Starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách podle rozpisu a společně se budou bavit a učit se

Školní akce ve spolupráci se ŽP – Mikuláš + Vánoční zpívání

Zástupci ŽP půjdou za žáky do tříd, představí ŽP, uvedou akci Mikuláš ve třídách 5. 12., požádají třídy o nácvik písně jako poděkování Mikulášovi a pozvou žáky na Vánoční zpívání 22. 12. v tělocvičně školy budova Staňkova. Seznámí žáky s koledami a písněmi, které se budou zpívat

14. února – Den svatého Valentýna

Únor – březen: ve spolupráci s ŽP proběhne školní akce Staňkova je jeden tým. Tentokrát starší spolužáci navštíví mladší spolužáky ve třídách o velké přestávce a podle rozpisu budou společně tancovat a cvičit

Březen: Den učitelů – ŽP parlament pomáhá při poděkování pedagogům ve třídách

Březen – květen: Den otevřených dveří – oslava 105 let založení školy ve třídách (po domluvě s vedením školy akce přesunuta na 2024/2025)

Duben – červen 2023/2024: setkání s postiženým kamarádem (po domluvě s vedením školy akce přesunuta na podzim 2024/2025)

Září 2024/2025: ŽP pomáhá při vítání žáků 1. tříd – žáci 9. tříd dělají doprovod 

Září 2024/2025: naše škola přijala pozvání a pravidelně se zúčastňuje projektu MMB – Participativní rozpočet do škol. ŽP pomáhá při realizaci tohoto projektu na naší škole

Říjen 2024/2025: Halloween ve třídách. ŽP pomáhá organizovat Halloween ve třídách

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761