Školní parlament

Školní parlament

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je činnost školního parlamentu ve školním roce 2020/2021 dočasně pozastavena. 

Na naší škole pracuje ve spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Zástupci tříd do školního  parlamentu jsou voleni třídou. Každá třída, kromě prvních a druhých tříd, má v parlamentu své zástupce. 

Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se nepravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. 

Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost a rozvoji organizačních kompetencí. 

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami.  

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje