Oddělení ŠD

Oddělení ŠD

I.odd.
budova ŠD
3. A + 3. BKateřina Musilová
– vedoucí vychovatelka ŠD
II.odd.
budova ŠD
1. A + 4. A+ 4. B + 5. A + 5. BBc. Martina Janková
III.odd.
budova ZŠ
2. A + 2. BBc. David Kříž
IV.odd.
budova ZŠ
1. A + přípravná třídaBc. Eva Zavřelová, DiS
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje