Informace o nové ceně za školní družinu

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že od školního roku 2024/25 dojde ke změně výše úplaty za školní družinu. Podle novelizované vyhlášky 74/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 určuje nově výši úplaty zřizovatel školy.

Nová měsíční výše platby za školní družinu je stanovena MČmB Bmo-Královo Pole na 500 Kč za žáka v rámci městské části Brno-Královo Pole. Abychom Vám pomohli rozložit finanční zatížení v rámci školního roku, bude úplata za školní družinu na naší škole vybírána ve dvou splátkách.

  1. splátka za období září 2024 až prosinec 2024 v částce 2 000 Kč
  2. splátka za období leden 2025 až červen 2025 v částce 3 000 Kč

Přesnější informace se všemi podklady pro platby Vám budou zaslány nejpozději do 30. 6. 2024 prostřednictví školního informačního systému Škola Online.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy