Volný den 7. června 2024

Vážení rodiče,
v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, § 24, odst. 2 vyhlašuji volný den v pátek 7. 6. 2024.

Ve dnech 7. 6. a 8. 6. 2024 se budou v naší škole konat volby do Evropského parlamentu. S odvoláním na jmenovaný zákon a se souhlasem MČmB Bmo-Královo Pole jsem rozhodla o uzavření školy v pátek 7. 6. 2024.

Uzavření školy je částečné, provoz školní družiny pro děti z 1.-5. roč. v tento den je v nutných případech zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin. Své děti můžete přihlásit u vedoucí vychovatelky školní družiny Lindy Jakšové do čtvrtka 6. 6. 2024.

Doporučuji rodičům dětí, které budou v družině, aby jim dali svačinu i pití na celý den, neboť bude uzavřena i jídelna-výdejna ve škole. Obědy na tento den jsou hromadně odhlášené na ZŠ Herčíkova 19.

Detašované pracoviště ZŠ Botanická 70 a MŠ Rybníček 9 budou v tento den v provozu.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy

Volný den na ZŠ Staňkova v pátek 7. 6. 2024