Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

V úterý 4. června 2024 v 17.00 hodin se konají ve třídě 3. A (1. poschodí) třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.

Ve středu 5. června 2024 v 17.00 hodin se konají ve třídě 3. A (1. poschodí) třídní schůzky pro anglicky mluvící rodiče budoucích prvňáčků.
The class meetings for English-speaking parents of future first class pupils will be held in the room of class 3. A (on the first floor) on Wednesday, June 5, 2024, at 5.00 p.m.

Všechny srdečně zveme!