Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tuto žádost rodiče vytisknou, podepíší a přinesou s sebou k zápisu.

 1. V žádosti o přijetí k povinné školní docházce je nutné vyplnit:
  – jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  – datum narození,
  – místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  – označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  – jméno a příjmení zákonného zástupce – rodiče,
  – místo trvalého pobytu zákonného zástupce – rodiče, popřípadě jinou adresu pro doručování
  – podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce – rodiče).
 2. Forma podání žádosti – osobně s účastí dětí u zápisu:
  v termínu od 7. 4. 2022 do 8. 4. 2022 od 13.00 hod. do 17.00 hod.
 3. Při podání žádosti je nutné doložit:
  – řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  kopii rodného listu dítěte (příp. pas dítěte)
  občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce (rodiče)

Odklad povinné školní docházky:
Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost o odklad povinné školní docházky. Tuto žádost rodiče vytisknou, podepíší a přinesou s sebou k zápisu.

 1. Forma podání žádosti – osobně:
  v termínu od 7. 4. 2022 do 8. 4. 2022 od 13.00 hod. do 17.00 hod.
 2. Při podání žádosti o odklad je nutné doložit:
  – řádně vyplněnou a podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky
  kopii rodného listu dítěte (příp. pas dítěte)
  občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce (rodiče)
  – doporučení pedagogicko-psychologické poradny
  – doporučení odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy.
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761