Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Nikol Hadámková

Pracovna školní psycholožky je umístěna v přízemí základní školy.

Telefon:533 433 976
Email:hadamkova@zsstankova.eu
Konzultační hodiny:Pondělí7:30 hod. – 15:30 hod.
Úterý7:30 hod. – 14:30 hod.
Středa7:30 hod. – 13:30 hod.
Čtvrtek7:30 hod. – 15:30 hod.
Pátek7:30 hod. – 13:30 hod.

Konzultaci doporučuji domluvit si předem telefonicky nebo emailem.
Služby školní psycholožky jsou bezplatné.

Jak pomáhá školní psycholog:

1. Jak mohu pomoci dětem:
   – s problémy v učení (systém učení- jak se učit, zapamatování, nesoustředěnost),
   – s neúspěchy ve škole (výukové problémy, vztahové problémy, aj.),
   – s komunikačními problémy (komunikace s učiteli, spolužáky, tréma, aj.),
   – s osobními, vztahovými, emočními problémy,
  – pomáhám žákům v krizových situacích,
   – vedu pohovory s žáky s rizikovým chováním, výukovými a výchovnými problémy,
   – spolupodílím se na primární prevenci sociálně patologických jevů,
   – spolupodílím se v oblasti kariérového poradenství u žáků 9. tříd.

2. Jak mohu pomoci třídám:
   – s podporou pozitivní atmosféry ve třídě (vztahy ve třídě, začleňování do kolektivu, komunikace, aj.),
   – zjišťování sociálního klimatu ve třídách, práce na jeho zkvalitnění,
  – podíl na realizaci preventivních programů pro třídy.

3. Jak mohu pomoci rodičům:
   – s konzultací rodinných problémů (akutní krize, zátěž v rodině),
   – s konzultací výukových a výchovných problémů dětí,
   – poskytnutí kontaktu na další odborníky.

4. Jak mohu pomoci pedagogům:
 – spolupráce s učiteli při řešení sociálně patologických jevů,
   – spolupráce s učiteli při vytváření třídního kolektivu,
  – pomoc učitelům v krizových situacích.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761