Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková

Pracovna školní psycholožky je umístěna ve 2. patře základní školy.

Telefon:541 422 037, 533 433 976
Email:horakova@zsstankova.eu
Konzultační hodiny:Pondělí8:00 hod. – 15:30 hod.
Úterý8:00 hod. – 14:30 hod.
Středa8:00 hod. – 14:00 hod.
Čtvrtek8:00 hod. – 13:30 hod.
Pátek8:00 hod. – 12:00 hod.

Konzultaci doporučuji domluvit si předem telefonicky nebo emailem.
Služby školní psycholožky jsou bezplatné.

Jak pomáhá školní psycholog:

1. Jak mohu pomoci dětem:
   – s problémy v učení (systém učení- jak se učit, zapamatování, nesoustředěnost),
   – s neúspěchy ve škole (výukové problémy, vztahové problémy, aj.),
   – s komunikačními problémy (komunikace s učiteli, spolužáky, tréma, aj.),
   – s osobními, vztahovými, emočními problémy,
  – pomáhám žákům v krizových situacích, je možná i krátkodobá psychoterapie,
   – vedu pohovory s žáky s rizikovým chováním, výukovými a výchovnými problémy,
   – spolupodílím se na primární prevenci sociálně patologických jevů,
   – spolupodílím se v oblasti kariérového poradenství u žáků 9. tříd.

2. Jak mohu pomoci třídám:
   – s podporou pozitivní atmosféry ve třídě (vztahy ve třídě, začleňování do kolektivu, komunikace, aj.),
   – zjišťování sociálního klimatu ve třídách, práce na jeho zkvalitnění,
  – podíl na realizaci preventivních programů pro třídy.

3. Jak mohu pomoci rodičům:
   – s konzultací rodinných problémů (akutní krize, zátěž v rodině),
   – s konzultací výukových a výchovných problémů dětí,
   – poskytnutí kontaktu na další odborníky.

4. Jak mohu pomoci pedagogům:
 – spolupráce s učiteli při řešení sociálně patologických jevů,
   – spolupráce s učiteli při vytváření třídního kolektivu,
  – pomoc učitelům v krizových situacích.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje