Novoroční světový běh na ZŠ Staňkova

Významná mezinárodní sportovní událost s názvem Novoroční světový běh proběhla na ZŠ Staňkova ve dnech
30. ledna až 1. února 2024. Žáci z každé třídy naší školy budova Staňkova si vybojovali nominace do týmů Česká republika, Evropa, Amerika,  Asie, Afrika a Mezinárodní tým.
Tým reprezentovalo 20 žáků školy od 1. třídy až po 9. třídy, soutěž byla společná pro hochy a dívky. Z každé třídy tedy startovalo 6 žáků v týmech podle toho, z jaké země pocházejí. Celkem 120 nominovaných sportovců běželo závody do schodů v prostorách školy. Start byl u klubovny v přízemí a cíl u učebny informatiky ve druhém patře. Dosažené časy
v jednotlivých týmech byly sečteny a vzniklo tak pořadí mezi týmy.

Celkovém pořadí:

1. místoMezinárodní tým4 min 28,3 s
2. místoEvropa4 min 32,2 s
3. místoČeská republika4 min 33,4 s
4. místoAfrika4 min 39,9 s
5. místoAmerika4 min 50,0 s
6. místoAsie4 min 56,3 s

ZŠ Staňkova Brno pořádá tyto školní akce a setkání pravidelně v průběhu celého školního roku nejen ve vyučovacích hodinách, ale také o přestávkách. Chceme žáky školy také touto cestou motivovat k lepší vzájemné komunikaci ve škole a ke kvalitnějšímu trávení přestávek.
Od třídních kol až po samotnou soutěž se akce zúčastnilo 400 žáků z více než 40 států celého světa, kteří jsou žáky základní školy. Novoroční světový běh se velmi vydařil a mladší žáci mají mezi staršími spolužáky další nové
kamarády.
Michael Svoboda, Dana Hánová