„Staňkova je jeden tým“

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 proběhla na ZŠ Staňkova Brno ve spolupráci s Žákovským parlamentem celoškolní akce
s názvem „Staňkova je jeden tým“. Spolužáci z vyšších ročníků navštívili své mladší kamarády ve třídách podle rozpisu a společně se bavili, sportovali a učili se.

Na začátku vyučovací hodiny se společně starší a mladší spolužáci ve dvojicích rozcvičili. Rozcvička proběhla většinou
s hudbou a spolužáci se snažili popisovat a vysvětlovat jednotlivé cviky. Potom následovalo tvoření ve dvojici.
Téma dne bylo: Namalujte společně pastelkami a fixami Vánoce ve zvířecím světě. Na závěr programu mladší kamarádi zazpívali písničky jako poděkování starším kamarádům a rozloučili se.

ZŠ Staňkova Brno pořádá tato setkání pravidelně v průběhu celého školního roku nejen ve vyučovacích hodinách, ale také o přestávkách. Chceme žáky školy také touto cestou motivovat k lepší vzájemné komunikaci ve škole a ke kvalitnějšímu trávení přestávek. Navazujeme na každodenní společnou práci.
Celá akce „Staňkova je jeden tým“ se velmi vydařila a mladší žáci mají mezi staršími spolužáky další nové kamarády.

Michael Svoboda