Fotografování žáků

Vánoční fotografování žáků ve škole proběhne ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 8 hodin.
3 ks foto portrétu 13x18cm
1 ks laminovaného kalendáře 20x30cm s fotografií
Cena celkem 260 Kč.

Vzorové foto
Kalendář