Přírodovědná exkurze pro 9. třídy

V průběhu září jsme se vydali s žáky 9. ročníků na nedalekou národní přírodní památku Stránská skála. Žáci se zde dozvěděli něco o vzniku vápence a zajímavé historii této lokality. Také jsme navštívili jeskyně a skalní útvary, kde žáci získali přehled o zdejší jedinečné flóře a fauně. Všichni vypadali spokojeně, takže se sem ještě určitě někdy vrátíme.