Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024 probíhá v budově školní družiny ZŠ Staňkova 14 ve dnech:

středa30. 8. 202315.00 – 17.00 hod.
čtvrtek31. 8. 202315.00 – 17.00 hod.
pátek1. 9. 2023 9.00 – 13.00 hod.

K zápisu do školní družiny je třeba vyplněný zápisový lístek pro školní rok 2023/2024.

Zápisní lístek do školní družiny
Registration form- school club