Projektový den pro žáky 6. ročníku

Ve středu 30. listopadu 2022 byl pro žáky šestého ročníku připraven projektový den na téma Sluneční soustava a buňka.

Program začal shlédnutím show Sluneční superbouře v planetáriu města Brna. Během projekce bylo žákům vysvětleno, jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi a jak vznikají erupce a výrony sluneční hmoty, které se šíří prostorem Sluneční soustavy a vytváří polární záře.
Po ukončení představení v planetáriu následoval program v laboratořích Gymnázia J. G. Mendela. Žáci si nejdříve zopakovali pojmy buněčné teorie. Poté byli žáci rozděleni do skupinek, kde za asistence studentů gymnázia, procvičovali nabyté znalosti při práci s mikroskopy. 

Celý program jsme ukončili společným obědem a šťastným návratem zpátky do školy.