Volný den 23. 9. 2022

Vážení rodiče,
v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, § 24, odst. 2 vyhlašuji volný den v pátek 23. 9. 2022.
Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 se budou v naší škole konat volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole a volby do Zastupitelstva města Brna. S odvoláním na jmenovaný zákon a se souhlasem MČmB Brno-Královo Pole jsem rozhodla o uzavření školy v pátek 23. 9. 2022.
Uzavřena bude i školní družina a jídelna-výdejna ve škole.
Obědy na tento den jsou hromadně odhlášené na ZŠ Herčíkova 19.
Detašované pracoviště ZŠ Botanická 70 a MŠ Rybníček 9 budou v tento den v provozu.
Děkuji za pochopení.

Volný den na ZŠ Staňkova v pátek 23. 9. 2022