Vážení rodiče,

v souladu se zněním zákona č. 561/200 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, podle § 24, odst. 2
byly vyhlášeny volné dny na pondělí 27. 6. 2022 až čtvrtek 30. 6. 2022
z důvodu rekonstrukce budovy školy.

Vysvědčení na budově Staňkova 14 se bude vydávat v pátek 24. 6. 2022.
Děkujeme za pochopení.

Volné dny na ZŠ Staňkova