Odborná exkurze pro 9. ročníky

V úterý 7. 6. 2022 byla pro žáky devátých ročníků, za spolupráce Gymnázia J. G. Mendela, připravena odborná exkurze do papíren ve Velkých Losinách a do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.   

V papírnách se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně historie výroby papíru nejen ve světě, ale i v České republice, a také měli možnost nahlédnout, jak výroba papíru probíhá. Po obědě následovala vyjížďka autobusem k horní nádrži elektrárny Dlouhé stráně, kde nás čekali nádherné výhledy. Nádrž byla zrovna vypuštěná, takže jsme měli jedinečnou možnost vidět hloubku nádrže a celou její stavbu. Celý výlet jsme zakončili v areálu elektrárny Dlouhé stráně, kde jsme navštívili infocentrum a poté se šli podívat do nejvyššího patra podzemní kaverny s turbínami.  

Žáci si celou exkurzi velmi užili a pochvalovali, zejména procházku kolem vrchní nádrže, jejíž obvod měří necelé dva kilometry.  

Papírny Velké Losiny

Elektrárna Dlouhé stráně