Zvláštní zápis do 1. tříd – Lex Ukrajina

Ve čtvrtek 9. června 2022 od 13.00 – 16.00 hodin ve třídě 2. A (1. poschodí)
a v pátek 10. června 2022 od 13.00 – 16.00 hodin ve třídě 3. A (1. poschodí)
se koná zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství).

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Při podání žádosti k přijetí do 1. třídy je třeba doložit:
– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
vízový doklad dítěte
doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
pas zákonného zástupce dítěte
doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)