Volný den 8. 10. 2021

Vážení rodiče,
v souladu se zněním zákonač.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, § 24, odst. 2 vyhlašuji volný den v pátek 8. 10. 2021.
Detašované pracoviště ZŠ Botanická 70 a MŠ Rybníček 9 budou v tento den v provozu.

Více informací

Vzhůru Staňkova!

Milí žáci,
dnes startuje na naší škole sportování v hodinách TV a také tréninky v rámci hodin TV na spoustu školních soutěží a turnajů 2021/2022. Čeká nás mega zábava – příprava, soutěže a turnaje v míčových sportech – ve vybíjené, fotbalu, florbalu, basketu, házené, přehazované, ale také soutěže ve šplhu na tyči, ve skoku dalekém z místa – Čertovské skákání a v atletice.

Více informací
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761