Projekt Participativní rozpočet do škol

Pokyny pro hlasování ve dnech 10. 12. 2021 – 17. 12. 2021:

Hlasování probíhá přes online dotazník na www.skoly.damenavas.cz/hlasovani/prihlaseni
a) 1 žák = 1 PIN kód
b) 1 žák = maximálně 3 kladné hlasy
c) 1 žák může přidělit jednomu projektu jen 1 kladný hlas.
Tedy 1 žák nemůže přidělit 2 nebo 3 kladné hlasy stejnému projektu.

 Samotné hlasování zůstává v kompetenci žáků. Proběhne v hodinách informatiky nebo dle pokynů třídního učitele.
Vyučující žáky seznámí s těmito pokyny – hlasování a rozdá jim PIN kódy. 

Projekt je nastaven tak, aby měl každý žák k dispozici více hlasů. V aplikaci je možné přidělit až 3 kladné hlasy, přičemž žák může hlasovat i pro svůj projekt, který navrhl.
Žáci hlasují pomocí vytvořených on-line dotazníků prostřednictvím této aplikace. Hlasy jsou sčítány a výsledky jsou hned po skončení celého hlasování.
Při hlasování je důležité, aby hlasovali pouze žáci dané školy. Každý žák může hlasovat pouze jednou.

Kolik projektů se bude realizovat, to záleží na rozhodnutí vedení školy – jsou tu možnosti:
a) zvítězí projekt s nejvyšším počtem udělených hlasů a peníze, které se nevyčerpají se vracejí do rozpočtu Magistrátu města Brna
b) zvítězí více projektů a realizují se podle pořadí ty, které se vejdou do celkového rozpočtu

Vzhůru Staňkova!!!