Vážení rodiče,
v souladu se zněním zákonač.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, § 24, odst. 2 vyhlašuji volný den v pátek 8. 10. 2021.

Volný den – informace

Detašované pracoviště ZŠ Botanická 70 a MŠ Rybníček 9 budou v tento den v provozu.