Projektový den VIII. A na GJGM v Brně

Jako každý rok jsme i letos využili nabídku sdílených laboratoří na Gymnáziu Johana Gregora Mendela na Mendlově náměstí v Brně. Žáci si zde vyzkoušeli destilaci vína a džusu, změřili pH pomocí digitálních pH metrů a sestavili základní elektrické obvody.
Po ukončení programu jsme vyběhli na Špilberk, kde jsme si za odměnu poslechli na nádvoří hradní zvonkohru.