Slavnostní přivítání prvňáčků na ZŠ Staňkova – 4. 9. 2023

V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2023/2024
uvítáním prvňáčků do naší školy. Při této příležitosti nás navštívila
primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková, a starostka městské části
Brno –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Královo Pole, Ing. Andrea Pazderová, a další zástupci
města Brna.
V tělocvičně, kde přivítání probíhalo, vládla sváteční atmosféra.
Všichni se oblékli do slavnostního; i sál byl nádherně vyzdoben. Děti s
napětím očekávaly, jaké to bude být školákem, a rodiče byly hrdí na to,
že už mají prvňáčka. Uvítání prvňáčků bylo zahájeno projevem naší paní
ředitelky a zástupců města Brna. Posléze byly děti pasovány rytířem na
školáka a byl jim předán pamětní list a dárek. Všechny děti sklidily
veliký potlesk a na tvářích dětí i rodičů se objevil úsměv. Začal nový
školní rok.
Do nového školního roku tak přejeme dětem mnoho úspěchů při učení a
doufáme, že se všem bude na naší škole líbit.