Volný den 13. ledna 2023

Vážení rodiče,
v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, § 24, odst. 2 vyhlašuji volný den v pátek 13. 1. 2023.

Ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023 se bude v naší škole konat volba prezidenta republiky. S odvoláním na jmenovaný zákon a se souhlasem MČmB Brno-Královo Pole jsem rozhodla o uzavření školy v pátek 13. 1. 2023.

Uzavření školy je částečné, provoz školní družiny pro děti z 1.-5. roč. v tento den je v nutných případech zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin. Své děti můžete přihlásit u vedoucího vychovatele školní družiny Mgr. Svatopluka Řezníčka do čtvrtka 12. 1. 2023.
Uzavřena bude i jídelna-výdejna ve škole. Obědy na tento den jsou hromadně odhlášené na ZŠ Herčíkova 19.

Detašované pracoviště ZŠ Botanická 70 a MŠ Rybníček 9 budou v tento den v provozu.
Děkuji za pochopení.

Volný den na ZŠ Staňkova v pátek 13. 1. 2023