Školní řády – aktualizace

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás upozornili na nové aktualizace dokumentů:
Školní řád, Klasifikační řád – aktualizace
Vnitřní řád školní družiny – aktualizace

Mgr. Jana Hlaváčková, v. r.
ředitelka školy