Projekty

Projekty

 1. Rozvojový program MŠMT na rok 2019:
  „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
       (č. j.: MSMT-28 283/2018, ze dne 17. 10. 2018)

 2. Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí v organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace,
  v rámci projektu „Provoz Centra pro cizince JMK“, (AMIF/20/02)
  – realizovaný v období od 1. července 2019 do 31. prosince 2020

 3. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 9. 2019 Statutární město Brno.
  Informace – „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II)

 4. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 1. 2020 Statutární město Brno. Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.
  Informace – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
  Plakát – Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761