IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiří Ambrož

  • Čj – český jazyk
  • Aj – anglický jazyk
  • M – matematika
  • Vl – vlastivěda
  • Přír – přírodověda
  • Vv – výtvarná výchova
  • Hv – hudební výchova
  • Tv – tělesná výchova
  •  – pracovní činnosti
  • sInf – seminář informatiky
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje