Informace k přijímacím zkouškám
pro rodiče žáků 9. tříd

V pondělí 20. 9. 2021 se bude konat schůzka s rodiči žáků IX. A v učebně VIII.B:

od 16.00 hodin
od 17.00 hodin

IX. A
IX. A

česky
anglicky

Ve středu 22. 9. 2021 se bude konat schůzka s rodiči žáků IX. B v učebně VIII.B:

od 16.00 hodin
od 17.00 hodin

IX. B
IX. B

česky
anglicky